Rozdíly v očkování proti covidu-19 podle rasy a etnického původu v USA

Home Medical Rozdíly v očkování proti covidu-19 podle rasy a etnického původu v USA

Bylo zjištěno, že střední proočkovanost dospělých bílých Američanů je 1,3x vyšší než u dospělých černých a hispánských Američanů.

Infekce covid-19, hospitalizace a úmrtí mezi černošskou a hispánskou populací ukázaly, jak rasové a etnické rozdíly přetrvávají dokonce (nebo zejména) v americkém zdravotnictví. Studie zveřejněná začátkem tohoto týdne v akademickém žurnále JAMA Network Open se snažila kvantifikovat, jak se v USA liší míra očkování podle rasy a etnického původu. Výzkumníci použili rozhodovací analytický model, který zkoumal rozložení populace podle věku, uvedené rasy a etnicity, a sčítání lidu z dat poskytnutých (programem průzkumů) American Community Survey. Do 31. března 2021 stratifikovali osoby, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny, podle věku a poté podle rasy a etnického původu. Výzkumníci uvedli odhady pro asijskou, černošskou, hispánskou a bílou populaci na základě minimálního populačního prahu na úrovni státu 200 000 lidí. Vědci spojili všechna data, aby odhadli relativní míru příjmu vakcíny podle rasy a etnického původu u všech způsobilých dospělých, přičemž relativní míru příjmu definovali jako „pozorovaný podíl očkování pro rasovou nebo etnickou skupinu dělený očekávaným podílem, pokud byl příjem vakcíny napříč rasovými a etnickými skupinami v rámci každé věkové skupiny úměrný velikosti populace.“  Studie kontrolovala interakci kritérií způsobilosti na základě věku s rasou a etnickým původem a snažila se izolovat účinky různé dostupnosti vakcíny a spolehlivosti. Studie modelovala škálování vakcíny pro každý úsek sčítání ve stavu podle 3 různých scénářů:

1.       perzistentní rozdílný příjem

2.       rovnoměrný příjem

3.       rovnoměrný příjem a geografické cílení

Ve scénáři perzistentního rozdílného příjmu vakcíny výzkumníci použili pozorovanou denní míru proočkovanosti podle států hlášenou CDC od 1. dubna do 1. července 2021 za předpokladu, že rozdíly v relativních mírách příjmu specifických pro stát podle rasy a etnického původu zůstanou konzistentní. Ve vyrovnaném scénáři výzkumníci předpokládali stejnou denní míru očkování u všech rasových a etnických skupin v každém státě, přičemž každý den stanovili jako nejvyšší míru pozorovanou pro jakoukoli skupinu s populací státu alespoň 200 000 obyvatel. Ve scénáři vyrovnaného příjmu a geografického cílení výzkumníci po dobu 6 týdnů od 1. dubna 2021 modelovali dopad zdvojnásobení proočkovanosti nejvíce znevýhodněného kvartilu sčítání lidu, jak uvádí index sociální zranitelnosti od CDC. Od 1. července 2021 výzkumníci porovnávali hypotetické projekce ve všech 3 scénářích se skutečnou odhadovanou proočkovaností podle rasy a etnického původu, aby změřili pokrok směrem k rovnosti vakcín. 

Ve většině amerických států byla relativní míra příjmu vakcín do 31. března 2021 výrazně vyšší u dospělých bílých než u černochů a Hispánců. Střední proočkovanost bílých dospělých byla 1,3xt vyšší než u dospělých černochů i Hispánců. Při kombinaci účinků nepřiměřeného příjmu a způsobilosti na základě věku výzkumníci odhadli pokrytí mezi dospělými černochy a Hispánci o jednu třetinu nižší (29 %) než mezi dospělými bílými (43 %). Ve scénáři vyrovnaného příjmu a geografického cílení by dospělí Hispánci a černoši dosáhli 50 % pokrytí 1 nebo více dávkami vakcíny o 57 dní a 26 dní později než dospělí běloši. Ve scénáři vyrovnání příjmu vakcíny byla tato zpoždění snížena na 17 dní u dospělých hispánců a 30 dní u dospělých černochů. Ve scénáři rovnoměrného vychytávání a geografického cílení bylo zpoždění 50 % pokrytí 1 nebo více dávek vakcíny hypoteticky zkráceno na 8 dní u dospělých Hispánců a 13 dní u dospělých černochů. V tomto scénáři by rozdíl mezi vakcínami mezi hispánskými a bílými dospělými byl vyrovnán do 1. července 2021 a snížen na 76 % u dospělých černochů. Skutečné odhady pokrytí vakcínou 1. července byly 67 % pro dospělé bílé pleti, 68 % pro dospělé hispánce a 54 % pro dospělé černé pleti. Skutečné pokrytí dospělých černochů dosáhlo úrovní předpokládaných ve scénáři vyrovnání příjmu vakcíny pouze v 10 z 30 států s dostatečnými daty a velikostí populace, a pokrytí mezi dospělými Hispánci dosáhlo těchto hodnot ve 20 z 27 analyzovaných států.

Výzkumníci považovali tyto výsledky za zdůraznění naléhavé potřeby investovat do politik a intervencí na podporu rovnosti vakcín: „Naše výsledky navíc prokazují výhody místního zacílení snah o podporu zavádění očkování. Aplikováním konzistentních pravidel jsme sladili heterogenní data z hlášení za účelem kvantifikace rozdílů v očkování a prokázali potřebu politik zaměřených na spravedlnost, abychom zajistili, že komunity s nedostatečnou podporou nezůstanou pozadu.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *