Archives

Home Cardiologist
Cardiologist

Dlouhý covid a poškození srdce

Pandemie koronavirového onemocnění covid-19 způsobila více než 200 milionů infekcí, se smrtelnými následky ve více než 4,5 milionu případů. Z [...]

Cardiologist

Kardiovaskulární komplikace jsou pravděpodobná součást dlouhého covidu

Výzkumníci, kteří zjistili vysoké riziko kardiovaskulárních komplikací po akutním onemocnění covid-19, nabádají ke zvýšenému monitorování a připravenosti. V jednoleté populační [...]

Cardiologist

Lidé s covid-19 vykazují zvýšené riziko a 12měsíční zátěž kardiovaskulárních onemocnění

V nedávné studii publikované v Nature Medicine vědci odhadli riziko a roční zátěž souboru předem specifikovaných kardiovaskulárních výsledků u kohorty [...]

Cardiologist

Dopad fibrilace síní u pacientů s perikarditidou vyvolanou vakcínou proti covid-19

V klinické korespondenci zveřejněné v posledním čísle Canadian Journal of Emergency Medicine popsal tým výzkumníků případ zdravého 49letého pacienta s [...]

Cardiologist Medical

Jakou roli hraje endoteliální infekce u infekce SARS-CoV-2

Těžký akutní respirační syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2) může způsobit zánětlivé onemocnění plic, včetně tvorby sraženin a hyperpermeability plicních cév, což [...]

Cardiologist Medical

Covid-19 a poškození srdce

Pandemie covid-19 už přinesla více než 200 mil. nakažených, se smrtelným výsledkem u více než 4,5 mil. případů. U přeživších [...]