Studie hodnotí klinickou přesnost dvou rychlých antigenních testů schválených FDA na varianty SARS-CoV-2

Home Medical Studie hodnotí klinickou přesnost dvou rychlých antigenních testů schválených FDA na varianty SARS-CoV-2

V nedávné studii zveřejněné na předtiskovém serveru medRxiv výzkumníci hodnotili klinickou přesnost a analytické detekční schopnosti dvou rychlých antigenních testů (RAT) schválených americkým FDA napříč variantami koronaviru SARS-CoV-2.

Testovali SCoV-2 Ag Detect™ Rapid Test a BinaxNOW™ COVID-19 Ag CARD proti třem replikačně kompetentním variantám včetně divokého typu SARS-CoV-2 (USA-WA1/2020), delty (B.1.617.2) a omikronu (B.1.1.529/BA.1). Výsledky generované RAT korelují s množstvím replikačně kompetentního SARS-CoV-2 v testovaném vzorku séra. Pokud si zachovají přesnost u všech variant SARS-CoV-2, domácí programy RAT by mohly pomoci včasné detekci infikovaných případů a snížit tak další přenos SARS-CoV-2.

V této studii výzkumníci získali izolát omikronu z nasofaryngeálních výtěrů odebraných v Marylandu v listopadu 2021 prostřednictvím úložiště zdrojů pro výzkum bioobrany a nových infekcí (BEI). Kultivovali virus na ledvinových buňkách od kočkodana zeleného (Vero E6), exprimujících angiotensin-konvertující enzym 2 (ACE2) a transmembránovou proteázu serin 2 (TMPRSS2). Výzkumný tým potvrdil variantu SARS-CoV-2 pomocí sekvenování celého genomu (WGS) a křížových odkazů s globální iniciativou pro sdílení dat o ptačí chřipce (GISAID). Podobně získali variantu delta (B.1.617.2) a kmen SARS-CoV-2 USA-WA1/2020. Hodnotili replikační schopnost virového kmene pro srovnávací analytické testování s použitím 50% infekční dávky pro tkáňové kultury (TCID50). Pozoruhodné je, že hodnoty TCID50 pro deltu a USA-WA1/2020 byly 1,1×10 na 6 a 1,6×10 na 6. Stanovili také odpovídající kvantitativní míru infekčních virových částic testováním jednotek tvořících plak (PFU) v infikovaných buňkách Vero E6 podle standardního protokolu pro stanovení plaků. Testovali virová ředění napříč variantami v triplikátech pro testySCoV-2 Ag Detect™ Rapid Test a BinaxNOW™ COVID-19 Ag CARD, pro které použili vysoké, střední a nízké virové koncentrace (ředění) 1000, 250, 62,5 TCID50 na výtěr. Nejprve stanovili 3 zásobní virové koncentrace 5,0×10 na 4, 1,25×10 na 4 a 3,12 x 10 na 3 TCID 50/ml a poté přenesli 20 µL vzorku na nosní výtěry, aby vzniklo virové ředění. Pro testování diagnostické přesnosti rychlého testu SCoV-2 Ag Detect™ odebrali 2 vzorky předních nazofaryngeálních výtěrů od 802 účastníků infikovaných SARS-CoV-2, kteří během posledních 5 dnů uváděli nástup příznaků onemocnění covid-19. Mezi únorem 2021 a lednem 2022 shromáždili testovací vzorky z více míst v King County ve Washingtonu. Jeden ze vzorků testovali pomocí reverzní transkripce-polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) a druhý pomocí RAT na místě. Délka studie 12 měsíců odpovídala časovým fázím, což představuje komunitní prevalenci různých variant SARS-CoV-, jako je alfa/beta, delta a omikron.

Analytický limit detekce nebo klinická diagnostická přesnost RAT se významně nezměnily oproti žádným z testovaných variant SARS-CoV-2 včetně VOC delta a omikron. Na základě intenzity vizuálního signálu spojeného s virovou koncentrací byl limit detekce pro testované RAT ~62,5 TCID50, ekvivalent 51 PFU, s větší variací při nízkých virových koncentracích. Pozitivní procentuální shoda pro RAT byla v rozmezí 81-91 %, se zlepšenou citlivostí u výtěrů s nižšími hodnotami prahu cyklu (Ct), což znamená vyšší virovou zátěž. Na druhou stranu negativní procentuální shoda byla po celou dobu studie vysoká.

Studie poskytla klinická a analytická data, která prokázala, že jak BinaxNOW™ COVID-19 Ag CARD, tak SCoV-2 Ag Detect™ Rapid Test spolehlivě detekovaly několik variant SARS-CoV-2, včetně delty a omikronu, mezi symptomatickými případy covid-19. Analytický limit detekce těchto RAT navíc ukázal nevýznamné rozdíly mezi variantami SARS-CoV-2. Celkově si RAT zkoumané v této studii zachovaly svou klinickou diagnostickou přesnost proti všem variantám SARS-CoV-2 a zdá se, že nejsou ovlivněny mutacemi v genomu SARS-CoV-2 a jeho vývojem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *