Archives

Home Medicine
Medicine Vakcíny

U očkovaných lidí se prý snižují riziko úmrtnosti na covid-19 více než 10x

Ve velké studii, která se zabývala výskytem hospitalizací a úmrtností, se výsledky z hlediska účinnosti vakcín změnily relativně málo, a [...]

Medical Medicine

Rekonvalescenční plazma prý nesnižuje riziko intubace ani úmrtnosti

Profil protilátek v krvi pacientů, kteří prodělali virus, je extrémně variabilní, což může ovlivnit léčbu plazmou. U pacientů hospitalizovaných s [...]

Medicine

FDA povoluje revize informačních listů

FDA povoluje revize informačních listů s cílem řešit varianty SARS-CoV-2 pro produkty monoklonálních protilátek s povolením pro nouzové použití. Americký [...]

Medicine

Ultrazvuk může poškodit strukturu koronavirů

Jak známo, ultrazvuk může rozbít ledvinové kameny a otevřít lipidové pouzdro lipozomu pro vniknutí léčiva. Nedávná studie publikovaná v časopise [...]

Medicine

Vzorky kožních stěrů rychle detekují covid-19

Přístupy, které měří nepřímý účinek viru na hostitele, mohou nabídnout doplňková řešení při klinickém nebo hromadném testování. Nedávná studie publikovaná [...]

Medicine

Modely strojového učení pro covid-19 dosud nejsou vhodné pro klinické použití

Nedávný systematický přehled řady vědeckých rukopisů provedený výzkumníky z Univerzity v Cambridge zjistil, že modely strojového učení pro zjišťování nebo [...]