Covid-19 je spojený s významnými změnami mozku, s jeho úbytkem

Home Medical Covid-19 je spojený s významnými změnami mozku, s jeho úbytkem

I mírná infekce covid-19 může změnit mozek. Infikovaní lidé vykazovali větší snížení objemu mozku a měli horší kognitivní testy než ti, kteří se covid-19 nenakazili. I když se naprostá většina lidí, kteří onemocní covid-19, uzdraví, nová studie zjistila, že i mírná infekce může poškodit mozek.

Studie publikovaná v časopise Nature zkoumala dlouhodobé neurologické účinky infekce covid-19. Výzkumníci poznamenali, že k tomu byli pohnuti v důsledku trvalé poruchy čichu a chuti u pacientů s covid-19. Studie longitudinálního zobrazování mozku byla první, která skenovala pacienty předtím, než se kdokoli nakazil covid-19. Vědci zkoumali mozkové změny u 785 účastníků Biobanky ve Velké Británii. Účastníci byli ve věku od 51 do 81 let a byli skenováni dvakrát, s průměrem 3 roky mezi skeny. Registrace byla uzavřena 31. května 2021, což znamená, že všichni pacienti, kteří byli pozitivně testováni na covid-19, se nakazili variantou alfa. Je pozoruhodné, že 401 účastníků bylo mezi prvním a druhým skenováním mozku pozitivně testováno na covid-19, čímž se snížilo riziko, že si výzkumníci vyloží už existující stavy jako abnormality mozku vyvolané covid-19. V kontrolní skupině bylo 384 účastníků a kohorty byly porovnávány podle věku, pohlaví, etnického původu a doby mezi jejich 2 skeny. Výzkumníci hledali dlouhodobé účinky při srovnávání skupiny, která se nakazila covid-19, se skupinou, která ho neprodělala. Identifikovali rozdíly včetně: „1. větší redukce tloušťky šedé hmoty a tkáňového kontrastu v orbitofrontálním kortexu a parahippokampálním gyru, 2. větší změny v markerech poškození tkáně v oblastech funkčně spojených s primární čichovou kůrou a 3. větší zmenšení globální velikosti mozku.”

Stručně řečeno, virus významně ovlivnil centrální nervový systém. Data z multimodálního zobrazování mozku odhalila poškození mozku související s covid-19, včetně větší atrofie a zvýšeného poškození tkáně v kortikálních oblastech přímo připojených k primární čichové kůře. Navíc došlo k poklesu v globálních měřeních objemu mozku a mozkomíšního moku. Celkově měli lidé infikovaní covid-19 větší snížení objemu mozku a měli horší výsledky v kognitivních testech. Infekce covid-19 by mohla způsobit zmenšení oblasti mozku spojené s čichem a zmenšení velikosti srovnatelné s rokem přirozeného stárnutí. Větší atrofie u pacientů pozitivních na covid-19 byla většinou lokalizována v limbických oblastech, ale nárůst mozkomíšního moku a snížení objemu mozku naznačuje, že mohlo dojít k další ztrátě šedé hmoty. Nejvýraznější změny na mozku mělo 15 nejvážněji nemocných a hospitalizovaných pacientů s covid-19. Starší pacienti měli závažnější změny než mladší účastníci. Avšak i mírná infekce u jinak zdravého člověka může nenapravitelně změnit mozek. Úzké vnímání covid-19 jako respirační infekce, která způsobuje převážně mírné infekce, přehlíží dlouhodobé neurologické účinky. Vzhledem k relativně krátké době, kterou s covid-19 žijeme, nemůžeme znát plné účinky dlouhého covidu.

Výzkumníci uzavřeli: „Zda lze tento škodlivý dopad částečně zvrátit, nebo zda účinky přetrvají v dlouhodobém horizontu, zbývá prozkoumat spolu s dalším sledováním.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *