Studie ukazuje, že očkování proti covid-19 nemá vliv na plodnost

Home Medical Studie ukazuje, že očkování proti covid-19 nemá vliv na plodnost

Nová zjištění výzkumníků z Boston University School of Public Health naznačují, že očkování proti covid-19 nepoškozuje plodnost. Avšak u mužů, kteří se nakazí koronavirem, může dojít ke krátkodobému snížení plodnosti.

Podle nového výzkumu vedeného výzkumníky z Boston University School of Public Health (BUSPH) očkování proti covid-19 zřejmě neovlivňuje plodnost u žádného z partnerů. Prospektivní studie párů, které se snažily otěhotnět, publikovaná v American Journal of Epidemiology, nenašla žádnou souvislost mezi očkováním proti covid-19 a otěhotněním, pravděpodobností početí během menstruačního cyklu, u partnerek nebo partnerů, kteří dostali vakcínu Pfizer-BioNTech, Moderna nebo Johnson & Johnson. Naproti tomu zjištění naznačují, že infekce covid-19 může u mužů dočasně snížit plodnost, což je výsledek, kterému lze předejít očkováním.

„Mnoho jedinců v reprodukčním věku uvádělo obavy o plodnost jako důvod, proč se nechtějí nechat očkovat. Tato studie poprvé ukazuje, že očkování proti covid-19 u žádného z partnerů nesouvisí s plodností u párů, které se snaží otěhotnět pohlavním stykem. Doba do otěhotnění byla velmi podobná bez ohledu na očkování či neočkovávání,“ říká dr. Amelia Wesselink, hlavní autorka studie a asistentka výzkumu epidemiologie, Boston University School of Public Health.

Dr. Wesselink a kolegové analyzovali data z průzkumu o očkování a infekci covid-19 a plodnosti mezi ženskými a mužskými účastníky studie Pregnancy Study Online (PRESTO) spadající pod BUSPH. Je to probíhající studie financovaná NIH, která zahrnuje ženy, které se snaží otěhotnět, a sleduje je od prekoncepce až do 6 měsíců po porodu. Mezi účastníky bylo 2126 žen v USA a Kanady, které poskytly informace o sociodemografii, životním stylu, zdravotních faktorech a charakteristikách svých partnerů od prosince 2020 do září 2021; účastnice byly ve studii sledovány do listopadu 2021. Výzkumníci vypočítali pravděpodobnost početí na menstruační cyklus za použití dat nahlášených účastnicemi (poslední menstruace, typická délka cyklu, těhotenství). Míra plodnosti mezi účastnicemi, které dostaly alespoň jednu dávku vakcíny, byla téměř stejná jako u neočkovaných účastnic. Plodnost byla podobná také u mužských partnerů, kteří dostali alespoň jednu dávku vakcíny proti covid-19, ve srovnání s neočkovanými mužskými účastníky. Další analýzy, které zvažovaly počet dávek vakcíny, značku vakcíny, historii neplodnosti, zaměstnání a geografickou oblast také neukázaly žádný vliv očkování na plodnost. Zatímco infekce covid-19 nebyla silně spojena s plodností, muži, kteří byli pozitivně testováni na covid-19 do 60 dnů od daného cyklu, měli sníženou plodnost ve srovnání s muži, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni, nebo muži, kteří měli pozitivní test min. 60 dní předtím. Tato data podporují předchozí výzkum, který spojoval infekci covid-19 u mužů se špatnou kvalitou spermií a dalšími reprodukčními dysfunkcemi.

 „Tato data poskytují uklidňující důkaz, že očkování proti covid-19 u žádného z partnerů neovlivňuje plodnost u párů, které se snaží otěhotnět,“ říká hlavní autorka studie dr. Lauren Wise, profesorka epidemiologie na BUSPH. „Návrh prospektivní studie, značná velikost vzorku a geograficky heterogenní studijní populace jsou silnými stránkami studie, stejně jako naše kontrola mnoha proměnných, jako je věk, socioekonomický stav, předchozí zdravotní stav, povolání a úroveň stresu.“

Nová data tak pomáhají potlačit obavy týkající se vakcín proti covid-19 a plodnosti, které vyvstaly z neoficiálních zpráv o ženách, které po očkování prodělaly změny menstruačního cyklu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *