Francouzská vakcína Valneva proti covid-19 má být účinná proti všem variantám

Home Vakcíny Francouzská vakcína Valneva proti covid-19 má být účinná proti všem variantám

Vakcína proti covid-19 od francouzské společnosti Valneva musí ještě dokončit klinické testy. Ale zaujala už vlády ve Velké Británii, v evropských zemích a v Austrálii.

Jednou z hlavních výhod vakcíny je její zjevná schopnost vyvolat obecnější imunitní odpověď proti SARS-CoV-2, viru, který způsobuje covid-19, než spoléhat na spike protein. To znamená, že vakcína bude s větší pravděpodobností účinná proti typu virových variant, které jsme už viděli, a které se mohou objevit v budoucnu. Některé zprávy to popisují jako „odolnost proti variantám“. Vakcíny využívající tuto technologii by měly být schopny poskytovat ochranu déle, místo aby musely být přeformulovány pro dosažení účinnosti proti novým variantám.

 

Jak vakcína od Valdevy funguje?

Vakcína od společnosti Valneva nazvaná VLA2001 je založena na osvědčené technologii. Je to technologie používaná ve vakcíně proti polioviru a v některých typech vakcín proti chřipce. Společnost už nyní má komerčně dostupnou vakcínu proti japonské encefalitidě založenou na stejné technologii. VLA2001 používá deaktivovanou verzi celého viru, který se nemůže replikovat ani způsobit onemocnění. Virus je deaktivován pomocí chemické látky zvané beta-propiolakton (BPL), jenž se široce používá k inaktivaci virů pro vakcíny a byl použit také k výrobě experimentálních verzí vakcín proti viru SARS-CoV. Očekává se, že tento typ deaktivace zachová strukturu virových proteinů, jak se vyskytuje v přírodě. To znamená, že imunitnímu systému bude předloženo něco podobného tomu, co se vyskytuje přirozeně, a vyvolá silnou imunitní odpověď. Po deaktivaci by vakcína byla vysoce purifikovaná. Poté se přidá adjuvans (imunitní stimulant), aby se vyvolala silná imunitní odpověď.

VLA2001 není první deaktivovanou vakcínou proti covid-19. Hlavní deaktivované vakcíny proti covid-19, jako jsou ty vyvinuté společnostmi Sinopharm a Bharat Biotech, byly schváleny pro použití v Číně a získaly nouzové schválení v dalších zemích včetně Indie. VLA2001 je však jediným kandidátem na vakcínu proti covid -19 využívající celý inaktivovaný virus v klinických studiích ve Velké Británii a v kontinentální Evropě.

 

Jaké známé výhody má vakcína?

Tento přístup k vývoji vakcíny prezentuje imunitnímu systému všechny strukturální složky viru SARS-CoV-2, nejen se spike protein, jak to dělá mnoho jiných vakcín proti covid-19. Předpokládá se tedy, že vakcína Valneva vytváří širší ochrannou imunitní odpověď. To znamená, že protilátky a buňky imunitního systému jsou schopny rozpoznat a neutralizovat více částí viru než jen spike protein. Výsledkem je, že vakcína Valneva by mohla být účinnější v boji s nově se objevujícími variantami viru covid-19 a v případě schválení by mohla hrát užitečnou roli jako posilovací (booster) vakcína. Vakcínu Valneva lze skladovat za standardních podmínek chladného řetězce (2–8 °C) a očekává se, že bude podána ve 2 injekcích.

 

Co říkají výsledky z klinických studií?

Podle společnosti Valneva nebyly s VLA2001 v raných stádiích klinických studií spojeny žádné obavy týkající se bezpečnosti nebo závažné nežádoucí účinky. Při studiích byla VLA2001 podávána jako nízká, střední nebo vysoká dávka všem účastníkům ve skupině, kdy vysoká dávka generuje protilátky proti virovému spike proteinu. Jedno měření imunitní odpovědi ve skupině s vysokou dávkou po absolvování 2 dávek indikovalo, že hladiny protilátek byly po 2 týdnech přinejmenším tak vysoké jako ty, které byly pozorovány u pacientů přirozeně infikovaných SARS-CoV-2. Zajímavé je, že VLA2001 indukovala imunitní reakce proti řadě virových proteinů (včetně spike proteinu) u všech účastníků, což je povzbudivé znamení, že vakcína může poskytnout širokou ochranu proti covid-19. Vakcína od té doby ve Velké Británii postoupila do 3. fáze klinických studií. Studie, která začala v dubnu 2021, porovná bezpečnost a účinnost vakcíny s vakcínou AstraZeneca. Očekává se, že 3. fáze testů bude na severní polokouli dokončena na podzim letošního roku. Pokud bude úspěšná, bude poté vakcína předložena ke schválení regulačním orgánům.

 

Kdo má vakcín zájem?

I když 3. fáze klinických studií teprve začala, vláda Velké Británie předobjednala více než 100 milionů dávek vakcíny Valneva s možností dokoupit další. Pokud se testy ukážou jako úspěšné a projdou schválením regulačními orgány, znamená to, že vakcína by mohla být použita jako booster pro letošní zimu na severní polokouli. Austrálie potvrdila, že jedná s Valenevou o dovozu vakcíny, a také některé země v Evropě prý chtějí uzavřít dohodu.

S celosvětovým nárůstem nových případů covid-19 budeme nadále svědky toho, že budou vznikat nové virové varianty, u nichž hrozí, že uniknou ochraně poskytnuté stávajícími vakcínami. Už nyní jsme svědky toho, že společnosti, jako Moderna a Novavax začínají, přeformulovávat své vakcíny na bázi proteinů, aby se odpovídaly nově vznikajícím variantám. Vakcína Valneva s potenciálem vyvolat širší ochrannou imunitní odpověď se tedy může ukázat jako užitečný nástroj v boji proti vzestupu viru a jeho mutací. Zda je však vakcína skutečně „odolná vůči vakcínám“ nebo pouze méně ovlivněná vznikajícími variantami, to se teprve uvidí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *