Vliv variant viru na vakcíny proti covid-19

Home Vakcíny Vliv variant viru na vakcíny proti covid-19

Všechny viry – včetně SARS-CoV-2, viru, který způsobuje covid-19 – se časem vyvíjejí. Přitom, jak se virus replikuje nebo vytváří vlastní kopie, se někdy trochu změní, což je u virů normální. Tyto změny se nazývají „mutace“. Virus s jednou nebo více novými mutacemi se označuje jako „varianta“ původního viru.

 

Co způsobí, že se virus změní na novou variantu?

Pokud virus v populaci široce koluje a způsobuje mnoho infekcí, zvyšuje se pravděpodobnost mutace viru. Čím více má virus příležitostí se šířit, tím více se replikuje a tím také má více příležitostí se měnit. Většina virových mutací má malý či žádný vliv na schopnost viru způsobovat infekce a nemoci. Ale závisí na tom, kde v genetickém materiálu viru ke změnám dojde: ty pak mohou ovlivnit vlastnosti viru, jako je přenosnost (může se šířit lépe nebo hůře) nebo závažnost (může způsobit závažnější nebo méně závažné onemocnění).

 

Jaký dopad mají nové varianty viru covid-19 na vakcíny?

Očekává se, že vakcíny proti covid-19, které jsou v současné době ve vývoji nebo byly schváleny, poskytnou alespoň určitou ochranu také proti novým variantám virů, protože tyto vakcíny vyvolávají širokou imunitní odpověď zahrnující řadu protilátek a buněk. Změny nebo mutace viru by proto neměly způsobit, že by se vakcíny staly úplně neúčinnými. V případě, že se některá z těchto vakcín ukáže jako méně účinná proti jedné nebo více variantám, bude možné změnit složení vakcíny tak, aby chránila proti těmto variantám. Stále jsou shromažďována a analyzována data týkající se nových variant viru způsobujícího covid-19. WHO spolupracuje s vědci, zdravotníky a vědci, aby pochopili, jak varianty ovlivňují chování viru včetně jejich dopadu na účinnost vakcín (pokud jsou nějaké). Na Disease Outbreak News od WHO můžete najít aktuální informace o dopadu variant viru na účinnost různých vakcín. V této oblasti jsou však důkazy jen předběžné a rychle se vyvíjejí… Zatímco se stále učíme a dozvídáme více, musíme udělat vše pro zastavení šíření viru, abychom zabránili mutacím, které mohou snížit účinnost stávajících vakcín. Kromě toho se výrobci a programy používající vakcíny budou možná muset přizpůsobovat vývoji viru covid-19: například může být nutné, aby vakcíny pokrývaly víc jak jeden kmen; možná budou potřeba další posilovací dávky; ale mohou být potřeba i další změny vakcín. Testování/zkoušky musí být rovněž nastaveny a udržovány tak, aby umožňovaly posouzení jakýchkoli změn v účinnosti, a musí být v dostatečném rozsahu a rozmanitosti, aby umožňovaly jasnou interpretaci výsledků. Pro pochopení jejich dopadu jsou rovněž nezbytné studie dopadu vakcín při jejich zavádění.

 

Co dělá WHO pro monitorování a pochopení dopadu variant virů na účinnost vakcín proti covid-19?

WHO sleduje mutace a varianty od začátku propuknutí pandemie covid-19. Jejich globální laboratorní síť SARS-CoV-2 zahrnuje specializovanou pracovní skupinu Virus Evolution, která si klade za cíl rychle detekovat nové změny a posoudit jejich možný dopad (např. GISAID). Tato globální spolupráce umožňuje vědcům lépe sledovat, jak se virus mění. WHO doporučuje, aby všechny země zvýšily sekvenování viru způsobujícího covid-19, pokud je to možné, a sdílely data, aby si navzájem pomáhaly sledovat a reagovat na vyvíjející se pandemii. WHO rovněž zavedla rámec pro monitorování a hodnocení rizik SARS-CoV-2, který slouží k identifikaci, monitorování a hodnocení variant zájmu. Bude zahrnovat součásti, jako je dohled, výzkum variant zájmu a hodnocení dopadu na diagnostiku, terapeutiku a vakcíny. Rámec bude sloužit jako průvodce pro výrobce a země ohledně změn, které mohou být potřebné pro vakcíny proti covid-19.

 

Jak můžeme zabránit budoucím novým variantám viru covid-19?

Zastavení šíření u zdroje zůstává klíčové. Současná opatření ke snížení přenosu (včetně častého mytí rukou, nošení roušky/respirátoru, fyzického odstupu, dobrého větrání a vyhýbání se přeplněným místům nebo uzavřenému prostředí) stále platí a fungují i proti novým variantám tím, že snižují množství přenosu viru, a proto také snižují možnosti viru zmutovat.

Šíření výroby a zavádění vakcín co nejrychleji a nejširším způsobem bude další zásadní způsob ochrany lidí předtím, než budou vystaveni viru a riziku nových variant. Prioritou by mělo být očkování vysoce rizikových skupin všude, aby se maximalizovala globální ochrana proti novým variantám a minimalizovalo se riziko přenosu. Zajištění spravedlivého přístupu k vakcínám proti covid-19 je navíc při řešení vyvíjející se pandemie významnější než kdy dříve. Jak bude očkováno více lidí, očekává se snížení cirkulace virů, což pak povede k menšímu počtu mutací.

 

Proč je důležité se nechat očkovat, i když existují nové varianty viru?

Vakcíny jsou klíčovým nástrojem v boji proti covid-19 a používání nástrojů, které již máme, má jasné výhody pro veřejné zdraví a záchranu života. Nesmíme odkládat očkování kvůli obavám z nových variant a musíme pokračovat v očkování, i když vakcíny mohou být proti některým variantám viru o něco méně účinné. Musíme používat nástroje, které máme v ruce, i když probíhá neustálé vylepšování těchto nástrojů. Všichni jsme v bezpečí jen tehdy, pokud bude v bezpečí každý jednotlivec. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *