Vědecké důkazy nepodporují posilovací dávky

Home Vakcíny Vědecké důkazy nepodporují posilovací dávky

I když nyní převažuje varianta delta, vědci ze skupiny dospěli k závěru, že účinnost vakcíny proti závažnému onemocnění covid-19 je tak vysoká, že posilovací dávky pro obecnou populaci nejsou v této fázi pandemie vhodné.

Skupina vědců vystoupila proti posilovacím dávkám po přezkoumání aktuálních dat z randomizovaných kontrolovaných studií a observačních studií. Mezi vědci byli lidé z organizací WHO a FDA. Jejich recenze, publikovaná v odborném časopise The Lancet, shrnuje aktuálně dostupné důkazy publikované v recenzovaných časopisech a na předtiskových serverech.

 „Vakcíny, které jsou v současné době k dispozici, jsou bezpečné, účinné a zachraňují životy. Ačkoli je myšlenka dalšího snížení počtu případů covid-19 posílením imunity očkovaných lidí lákavá, každé rozhodnutí k tomu by mělo být založeno na důkazech a mělo by zvážit výhody a rizika pro jednotlivce a společnost. Tato rozhodnutí by měla být založena na spolehlivých důkazech a mezinárodní vědecké diskusi,“ řekla spoluautorka Soumya Swaminathan, hlavní vědkyně WHO.

Hlavním problémem předneseným porotou je myšlenka, že těm, kteří už byli očkováni, bude poskytnuta mnohem vyšší úroveň ochrany než těm, kteří zatím nebyli očkováni, a tato druhá skupina by měla získat přístup k počátečním dávkám vakcín.

„Celkově vzato, v současné době dostupné studie neposkytují věrohodné důkazy o zásadně klesající ochraně před závažným onemocněním, což je hlavním cílem očkování,” uvedla vedoucí autorka Ana-Maria Henao-Restrepo, lékařka z Iniciativy pro výzkum vakcín (IVR) v rámci WHO. „Omezené dodávky těchto vakcín zachrání většinu životů, pokud budou k dispozici lidem, kteří jsou vystaveni značnému riziku vážného onemocnění a dosud nedostali žádnou vakcínu. I když lze v konečném důsledku mít určitý zisk, nebude převažovat nad výhodami, které poskytuje počáteční ochrana lidem zatím neočkovaným. Pokud budou vakcíny nasazeny tam, kde přinesou největší užitek, mohly by urychlit konec pandemie a zabránit dalšímu vývoji variant. “

Počátkem srpna požádal generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus o memorandum týkající se všech posilovacích dávek vakcín proti covid-19, včetně vysoce rizikových populací, jako jsou zdravotničtí pracovníci a starší lidé, alespoň do září. Řekl, že by rád měl příležitost získat další země, které nemají přístup ani k prvním dávkám očkovacích látek.

„Nemůžeme a neměli bychom akceptovat země, které již využily většinu celosvětové nabídky očkovacích látek (vakcín), tím spíše, když zranitelnější lidé na světě zůstávají nechráněni,“ řekl tehdy WHO Adhanom Ghebreyesus

Autoři článku v The Lancet poznamenávají, že i když hladina protilátek u očkovaných jedinců časem klesá, nemusí to nutně předpovídat snížení účinnosti vakcín proti závažnému onemocnění covid-19. Důvodem může být skutečnost, že ochrana před závažným onemocněním je zprostředkována nejen protilátkovými reakcemi, které mohou být u některých vakcín relativně krátké, ale také paměťovými odpověďmi a imunitou zprostředkovanou buňkami, které mají obecně delší životnost. Pokud mají být nakonec použity posilovací dávky, bude potřeba identifikovat konkrétní okolnosti, kdy přínosy převažují nad riziky. Také (autoři článku) vyjádřili obavy týkající se dohadů kolem posilovacích dávek, které mohou zhoršit mínění lidí o vakcínách celkově.

„Poselství, že posilovací dávka může být brzy zapotřebí, pokud není odůvodněno spolehlivými údaji a analýzami, by mohlo nepříznivě ovlivnit důvěru ve vakcíny a podkopat sdělení o hodnotě primárního očkování,” napsali autoři v recenzi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *