Vakcína Moderna zůstává účinná i o několik měsíců později

Home Vakcíny Vakcína Moderna zůstává účinná i o několik měsíců později

Na základě nedávných studií vidí společnost Moderna výhody v podávání posilovacích dávek vakcíny.

V nedávném prohlášení Moderna mluvila o zjištěních ze studií prokazujících účinnost vakcíny proti covid-19, ale také o faktu, že imunita vyvolaná vakcínou klesá až několik měsíců po podání. Společnost vyzdvihla zjištění z prospektivní kohortové studie v lékařském centru Kaiser Permanente Southern California. V analýze porovnávali 352 878 lidí, kteří dostali 2 dávky vakcíny Moderna, mRNA-1273, s 352 878 neočkovanými jedinci. Zjistili, že vakcína měla účinnost 87 % (99,3 % CI: 85-90 %) proti zjištěnému covidu-19 a 96 % (99,3 % CI: 91-98 %) proti hospitalizaci s covid-19.

 

Průlomové infekce podporují použití posilovacích dávek

 „Je slibné vidět klinické a reálné důkazy, které rozšiřují soubor dat o účinnosti vakcíny Moderna proti covid-19,“ uvedl generální ředitel Moderny Stephane Bancel v prohlášení. Studie probíhala do 30. června v době vzniku varianty delta a 47 % případů covid-19 bylo hlášeno u plně očkovaných jedinců.

Společnost také zveřejnila údaje z 3. fáze své studie COVE, které ukazují snižující se imunitu u lidí, kterým byly vakcíny podány několik měsíců předtím. Zdá se, že data podporují aplikaci posilovací dávky. Nová analýza otevřené části studie ukazuje nižší riziko průlomové infekce u účastníků očkovaných nověji (od prosince 2020 do března 2021, medián 8 měsíců po první dávce, n=11 431) než u účastníků očkovaných v loňském roce (červenec-říjen 2020, medián 13 měsíců po první dávce, n=14 746). Studie uvádí, že u nově očkované skupiny se vyskytlo 88 průlomových infekcí covid-19 (49,0 případů na 1000 osob-roků) ve srovnání se 162 případy ve skupině očkované v loňském roce (77,1 případů na 1000 osob-roků).

Snížení míry incidence u účastníků očkovaných v poslední době ve srovnání s účastníky očkovanými v loňském roce bylo 36 % (95 % CI: 17–52 %). Coxův model proporcionálních rizik ukázal podobné výsledky po úpravě zahrnující věk a rizikové faktory pro závažný průběh covid-19. Ve svých zjištěních pozorovali 19 závažných případů. Přestože to nebylo shledáno jako statisticky významné, by pozorován numerický trend směrem k nižší míře závažných případů ve skupině očkovaných v poslední době (3,3 na 1000 osob-roků) ve srovnání se skupinou očkovanou v loňském roce (6,2 na 1000 osob-roků). Zvýšené riziko průlomových infekcí v této analýze demonstruje ubývající imunitu zjištěnou ve 3. fázi studii COVE.

„Zvýšené riziko průlomových infekcí u účastníků studie COVE, kteří byli očkováni v loňském roce, ve srovnání s novějšími obdobími, ilustruje dopad oslabení imunity a podporuje potřebu posilovací dávky k ​​udržení vysoké úrovně ochrany. Doufáme, že tato zjištění budou užitečná, protože zdravotnické autority a regulační orgány budou i nadále hodnotit strategie pro ukončení pandemie,“ uvedl Bancel v prohlášení. Moderna předložila data jako předtisk medRxiv a plánuje jejich odeslání k recenzované publikaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *