Jedna dávka vakcíny mRNA může stačit pro starší lidi, kteří přežili covid-19

Home Vakcíny Jedna dávka vakcíny mRNA může stačit pro starší lidi, kteří přežili covid-19

Jedna dávka vakcíny mRNA může poskytnout adekvátní ochranu proti nemoci způsobené novým koronavirem u starších dospělých, u nichž byl dříve diagnostikován covid-19, uvádí nová studie.

Výzkumná zpráva publikovaná na odborných stránkách JAMA hodnotila 102 obyvatel z 6 domovů s pečovatelskou službou ve francouzském Montpellieru (včetně 60, kteří neprodělali předchozí infekci covid-19), 36, kteří měli pozitivní test reverzní transkriptázy – polymerázové řetězová reakce (RT-PCR)

a byli séropozitivní na SARS-CoV-2 nukleokapsidový (N) protein IgG v červnu 2020, a 6 pacientů, kteří měli buď pozitivní výsledek RT-PCR, nebo byli séropozitivní na SARS-CoV-2 nukleokapsidový protein IgG.

Studii vedl Hubert Blain, MD, PhD, z Katedry interního lékařství a geriatrie na Montpellier University of Excellence (MUSE) ve francouzském Montpellieru. Všichni účastníci dostali první dávku vakcíny mRNA BNT162b2 proti covid-19 vyvinutou společnostmi Pfizer a BioNTech v lednu 2021. Hladiny protilátek IgG proti spike proteinu (S) SARS-CoV-2 byly měřeny o 3 týdny později.

Z 36 pacientů s předchozí infekcí covid-19 zůstalo 26 (72,2 %) séropozitivních na nukleokapsidový protein IgG v lednu-únoru 2021 a všichni byli séropozitivní na S-protein IgG po 1 dávce vakcíny. Mezi 60 účastníky bez anamnézy covid-19 bylo 29 (49,2 %) séropozitivních na spike protein IgG po první dávce vakcíny.

 „Tato předběžná studie naznačuje, že jediná dávka vakcíny BNT162b2 může stačit k získání vysoké hladiny protilátek IgG proti S-proteinu u obyvatel domů s pečovatelskou službou s dříve diagnostikovaným covidem-19 na základě výsledků RT-PCR,“ napsali výzkumníci ve své zprávě.

Studie byla v souladu s předchozím výzkumem vedeným Samanem Saadatem, PhD, z Institut lidské virologie na University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA, který ukázal, že pracovníci ve zdravotnictví s předchozí infekcí covid-19 měli vyšší titry protilátkových titrů na jednu dávka vakcíny mRNA než ti, kteří ještě nebyli infikováni.

„Měření hladiny IgG protilátek proti S-proteinu těsně před druhou dávkou vakcíny by mohlo být užitečné při určování, zda je u osob, jejichž historie infekce není známa, zapotřebí druhá dávka,” uvádí se ve výzkumné zprávě. „To by mohlo omezit možné nepříznivé účinky související s reaktogenitou u dříve infikovaných pacientům, a také ušetřit vzácné dávky vakcín.“

Střední hladina IgG spike proteinu po očkování byla vyšší u pacientů s předchozí diagnózou covid-19 než u pacientů bez ní (40 000 AU/ml proti 48 AU/ml). Hladiny protilátek IgG proti spike proteinu mezi ostatními 6 účastníky, kteří měli pozitivní výsledek RT-PCR nebo kteří byli séropozitivní na N-protein IgG, byly také významně vyšší než u těch bez předchozí infekce.

Studie však má svá omezení, jako je její malá velikost a nedostatek neutralizačních testů. Covid-19 nepoměrně více postihl obyvatele zařízení dlouhodobé péče, kteří tvoří 34 % úmrtí na covid-19 v USA, přestože představují méně než 1 % populace země.

Nedávná studie zjistila, že vakcína Pfizer-BioNTech je účinná při omezování šíření covid-19 v odborných ošetřovatelských zařízeních a chrání jejich obyvatele stejně účinně jako běžnou populaci. Zvýšené očkování mezi zaměstnanci bylo spojeno s poklesem nových infekcí po první dávce vakcíny, zjistila další studie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *