Imunitní odpověď vyvolaná vakcínami mRNA je robustnější než přirozená infekce

Home Vakcíny Imunitní odpověď vyvolaná vakcínami mRNA je robustnější než přirozená infekce

Úrovně protilátek vyvolané vakcínami mRNA proti covid-19 jsou mnohem vyšší než úrovně vyvolané přirozenou infekcí a propůjčují zkříženou reaktivitu, která by mohla být účinná proti novým variantám, zjistila nová studie University of California, Irvine.

Nová studie zjistila, že protilátková odpověď vyvolaná vakcínami mRNA proti covid-19 je silnější a variabilnější než u přirozené infekce. Studie publikovaná na předtiskovém serveru bioRxiv použila data z probíhajících séroprevalenčních studií v Orange County v Kalifornii před a po kampani na podávání mRNA vakcín.

Hladiny protilátek indukovaných vakcínou mRNA jsou pozoruhodné a objevují se rychle, během několika dní po očkování,“ uvedl autor Philip Felgner PhD, profesor a a ředitel Centra výzkumu a vývoje vakcín na Kalifornské univerzitě v Irvine. „Jen ve snech jsme si dokázali představit vakcínu, kterou lze vyvinout tak rychle, funguje tak dobře, může být vyrobena ve velkém, a je distribuována a podána miliardám lidí po celém světě během několika měsíců.“

Studie zahrnovala kohortu 6724 zdravotníků z University of California Irvine Medical Center, kteří byli očkováni do 3 týdnů v rámci intenzivní vakcinační kampaně, která začala 16. prosince. Zahrnovala také účastníky celostátní studie v Orange County a zaměřené komunitní studie v Santa Ana.

Před očkovací kampaní se séropozitivita mezi zdravotnickými pracovníky zvýšila ze 4,5 % v květnu na 13 % v prosinci. Po očkování vzrostla séropozitivita v poslední lednový týden na 78 %, v poslední únorový týden 93 % a v poslední březnový týden 98,7 %.

„Hladiny Ab vyvolané vakcínou jsou mnohem vyšší než hladiny vyvolané přirozenou expozicí a infekcí,“ řekl Felgner. „Vakcína také indukuje zkříženě reaktivní Ab proti jiným novým kmenům CoV, které nejsou indukovány přirozenou expozicí a infekcí. To nabízí naději, že vakcína bude účinná i proti novým se variantám virů, které kolují po celém světě.“

Vakcíny navodily silné úrovně reaktivity, včetně protilátek proti plnohodnotnému spike proteinu, podjednotkám S1 a S2 a receptorové vazebné doméně (RBD) spike proteinu viru SARS-CoV-2, který se váže na enzym konvertující angiotensin 2 (ACE2) receptor na hostitelských buňkách. Křížově reaktivní protilátky mezi spike proteinem a RBD indukované vakcínou by mohly poskytnout ochranu proti vznikajícím variantám. To se liší od odpovědi vyvolané přirozenou infekcí, která měla slabé hladiny protilátek proti RBD, ale produkovala nejvyšší hladiny protilátek proti antigenům nukleokapsidového proteinu (NP). Protilátky proti nukleokapsidům nebyly vakcínami ovlivněny a mohly by naznačovat předchozí přirozenou expozici. Po druhé dávce vakcíny byly titry protilátek až 10x vyšší než u pacientů, kteří se zotavili z přirozené infekce covid-19, což naznačuje, že očkování by mohlo být prospěšné také u těch, kteří byli nemoci vystaveni dříve. Studie dále zjistila, že lidé, kteří byli dříve vystaveni viru SARS-CoV-2, měli silnější imunitní odpověď na vakcínu a hladiny protilátek se vyvíjely rychleji než u těch, kteří viru nebyli vystaveni.

Týdenní sledování devíti jedinců před a po očkování ukázalo rozdíly v odpovědi na první a druhou dávku vakcíny a naznačilo, že u mnoha jedinců došlo k robustnější odpovědi až po druhém očkování. Felgner uvedl, že je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistily způsoby, jak posílit imunitu u jedinců se sníženou imunitou, u kterých se po očkování nevyvine vysoká hladina protilátek. Je rovněž zapotřebí dalšího výzkumu, aby se zjistila doba trvání imunity a porovnaly imunitní odpovědi různých vakcín.

„Očkování nukleovými kyselinami bylo objeveno už před 30 lety,“ řekl Felgner. „Třicet let vědeckých objevů stovek vědců, klinický vývoj a výroba podporovaná miliardami dolarů od Národního institutu zdraví a několika společností vedly k výsledku, který dnes zažíváme, a k záchraně světa.”

Společnost Pfizer nedávno oznámila, že jednotlivci, kteří dostali vakcínu BNT162b2 covid-19, budou s největší pravděpodobností potřebovat třetí dávku do 12 měsíců od plného očkování, a může být nutné každoroční očkování.

Po úspěchu své vakcíny proti covid-19 společnost Moderna oznámila, že má v klinických studiích 14 různých mRNA vakcín proti virům, včetně viru respiračního syncytia (RSV), cytomegaloviru (CMV) a viru lidské imunodeficience (HIV).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *