Delší intervaly mezi dávkami u vakcín proti covid-19 mohou významně snížit úmrtnost

Home Vakcíny Delší intervaly mezi dávkami u vakcín proti covid-19 mohou významně snížit úmrtnost

Nedávná studie, ukázala, jak mohou delší intervaly mezi dávkami vakcín proti covid-19 minimalizovat úmrtnost v zemích s nízkými a středními příjmy v evropském regionu, a tím výrazně změnit očkovací strategie.

Vzhledem k tomu, že pandemie covid-19 má stále silný globální dopad, je klíčové, aby země maximalizovaly zdravotní přínosy dostupných zásob vakcín na základě kontextově specifické epidemiologie covid-19, dynamiky přenosu a již existující imunity spolu s imunogenicitou, účinností a bezpečností vakcíny. Vakcíny, které jsou v současné době na trhu, obvykle zahrnují dvě dávky se specifickými intervaly mezi nimi, jak vyplývá z klinických studií. Přesněji řečeno, časové rozpětí mezi dávkami vakcíny je obvykle 3-4 týdny, i když se to může u různých použití lišit. Nicméně v praxi mohou země využívat dávkovací intervaly, které jsou delší, než je doporučeno, v důsledku velkého množství různých faktorů, zejména nedostatku vakcín, logistických omezení a administrativních problémů, ale také srovnatelné a potenciálně vyšší účinnosti vakcíny s prodlouženým dávkovacím intervalem. K vyřešení této informační mezery se výzkumná skupina z London School of Hygiene & Tropical Medicine a Public Health England zaměřila na odhad zdravotního dopadu a posouzení rizik a přínosů očkování proti covid-19 s ohledem na různé intervaly dávkování pro země s nízkými a středními příjmy v Evropě.

 

Přísný modelovací přístup

Za tímto účelem výzkumná skupina použila dynamický model přenosu, který zahrnoval každodenní celostátní úmrtnost na covid-19 ve 13 zemích s nízkými a středními příjmy, kterými jsou (abecedně): Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Gruzie, Moldavská republika, Ruská federace, Srbsko, Severní Makedonie, Turecko a Ukrajina. V základním scénáři byla použita vakcína podobná té od Oxford-AstraZeneca (AZD1222), doplněná o analýzy citlivosti týkající se účinnosti související s jinými vakcínami proti covid-19. Kromě toho vědci použili pevné intervaly dávkování po 4, 8, 12, 16 a 20 týdnech a intervaly specifické pro dávku, které upřednostňují specifické dávky pro konkrétní věkové skupiny. Nakonec byl v modelu zohledněn výskyt variant, které vyvolávají obavy, s adekvátními analýzami citlivosti. Současně bylo provedeno hodnocení rizik a přínosu s cílem kvantifikovat kompromis mezi případnými škodami způsobenými nežádoucími účinky a zdravotními přínosy po imunizační proceduře.

 

Pozoruhodná účinnost delších dávkovacích intervalů

Studie odhalila, že optimální strategie jsou ve skutečnosti ty, které upřednostňují první dávku u dospělých starších 60 let nebo mezi 20 a 59 lety, což platilo pro 12 ze 13 zemí. Ještě důležitější je, že tyto strategie vedly k intervalům dávkování delším než 6 měsíců, protože 4týdenní fixní interval dávkování může vést ke smrtelnějším následkům o 10,2 %. Ve zkoumaném rozmezí byla také negativní souvislost mezi dávkovacím intervalem a mortalitou na covid-19. Ve srovnání s riziky byly přínosy nejvyšší u strategií, které zahrnovaly 8–12týdenní intervaly, v návaznosti na míru prevence úmrtí na covid-19 v závislosti na věku. Ačkoli výzkumníci nemohli rozšířit modelování dále do roku 2021 kvůli problémům s dostupností dat, dostupné výsledky ukazují na značnou účinnost delších dávkovacích intervalů. Dokument však také zdůrazňuje, že je třeba se vyhnout mimořádně dlouhým intervalům dávkování.

 

Výhody pro společnosti po celém světě

V každém případě, i když jsou dávkovací intervaly více než 6 měsíců výrazně delší než současná doporučení na návodu pro většinu vakcín, tento přístup by mohl snížit úmrtnost na covid-19 v zemích s nízkými a středními příjmy v Evropě. Přesto je třeba poznamenat, že určité vlastnosti vakcíny (jako je rychlé vyprchání prvních dávek) významně zkracují optimální dávkovací intervaly.

„Výsledky, které jsme pozorovali, ukazují robustnost vakcín různých vlastností, když jde o odhady účinnosti vakcíny versus vztahy mezi dávkovacími intervaly,“ zdůrazňují dále autoři článku. „Očekává se, že zahrnutí dalších výsledků a přínosů pro společnost povede k podobným výsledkům.“

Vzhledem k tomu, že země, které byly zahrnuty do této studie, mají různou demografickou a věkovou strukturu, vzorce kontaktů a historické zkušenosti s propuknutím nákazy, mohou být celkové závěry cenné při rozhodování v zemích s nízkými a středními příjmy po celém světě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *