Shop

Home Produkt Antigenní test na koronavirus Testsealabs

Antigenní test na koronavirus Testsealabs

190 

Antigenní testovací kazeta COVID-19 je rychlá chromatografická imunologická zkouška pro kvalitativní detekci antigenu COVID-19 ve vzorku orofaryngeálního/nasofaryngeálního výtěru s cílem pomoci při diagnostice COVID-19 virové infekce.

Hlavní vlastnosti produktu:
Testovací čas: do 10 minut
Citlivost: 92,1% ; 95% CI: (87,7% – 93,9%)
Specifičnost: 98,3% ; 95% CI: (94,2% – 100%)
Typ vzorku: tampon
Podmínky skladování: 4 – 30 stupnů Celsia
Doba použitelnosti: 2 roky

Testy je možné zakoupit od minimálního množství 500 ks.

Kategorie: Štítek:

PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

COVID-19 antigenní testovací kazeta je rychlý chromatografický imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích z nosohltanových výtěrů, který pomáhá při​ ​diagnostice virové infekce COVID-19.

PRINCIP

COVID-19 antigenní testovací kazeta využívá kvalitativní membránový proužek imunologického testu pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích z nosohltanových výtěrů. Při testování je anti-COVID-19-N protilátka imobilizovaná v oblasti testovací zóny zařízení. Potom, co je vzorek z nosohltanového výtěru umístěn do testovací jamky, reaguje s částicemi potaženými protilátkou anti-COVID-19-N, které byly naneseny na podložku pro vzorek. Tato směs migruje chromatograficky po délce testovacího proužku a interaguje s imobilizovanou anti-COVID-19 protilátkou. 

Pokud vzorek obsahuje antigen COVID-19, v testovací zóně se objeví barevný proužek označující pozitivní výsledek. Pokud vzorek neobsahuje antigen COVID-19, v této zóně se neobjeví barevný proužek a jedná se tedy o negativní výsledek. Při procedurální kontrole se v oblasti kontrolní zóny vždy objeví barevný proužek, který znamená, že byl nanesen správný objem vzorku a došlo je správnému prosáknutí membrány. 

ČINIDLA

Test obsahuje anti-COVID-19-N protilátku jako reaktivní činidlo, další anti-COVID-19-N protilátku jako detekční činidlo. V oblasti kontrolní zóny je použit Goat anti-Mouse IgG.

SKLADOVANÍ A STABILITA

Skladujte zabalené v zataveném sáčku při pokojové teplotě nebo v chladu (4–30 °C). Test je stabilní až do data expirace, které je vytištěno na zataveném sáčku. Test musí zůstat v zataveném sáčku až do vlastního použití. TEST NEZAMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace.

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ

1. Rychlý test antigenu COVID-19 (laterální průtok) je možné aplikovat na výtěr z nosohltanu. 

2. Nevracejte tampón, určený pro výtěr z nosohltanu, do původního papírového obalu.

3. Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku by se měl výtěr z nosohltanu testovat co nejdříve po odběru. Pokud okamžité testování není možné, doporučujeme pro zabezpečení co nejpřesnějšího výsledku a zabránění možné kontaminace vložit tampón, určený pro výtěr z nosohltanu do čisté nepoužité plastové zkumavky označené informacemi o pacientovi, která zajistí neporušenost vzorku a kterou je třeba uchovávat těsně uzavřenou při pokojové teplotě (1530 °C) maximálně po dobu 1 hodiny před testováním. Ujistěte se, že tampón je bezpečně uložený ve zkumavce a uzávěr je pevně uzavřený. Pokud vzorek není otestován v průběhu 1 hodiny, vzorek zlikvidujte. Na testování se musí odebrat nový vzorek.