Vědci objevili několik faktorů ovlivňujících slábnoucí imunitu u vakcíny Pfizer

Home Medical Vědci objevili několik faktorů ovlivňujících slábnoucí imunitu u vakcíny Pfizer

Vakcíny proti covid-19 jsou účinným, ale ne absolutním opatřením proti těžkému akutnímu respiračnímu syndromu SARS-CoV-2. V posledních měsících další data odhalila pokles ochrany vyvolané vakcínou po 6 měsících od druhé dávky. Přitom však určitě není míra poklesu u každé očkované osoby stejná.

Nový výzkum z Japonska zjistil několik rizikových faktorů spojených s rychlejším slábnutím imunity po očkování. Starší lidé a kuřáci patřili k osobám s nejnižšími titry protilátek. Ženy častěji než muži častěji zaznamenaly rychlý pokles hladin protilátek 3- 6 měsíců po podání druhé dávky vakcíny Pfizer-BioNTech. Pochopení toho, kdo je vystaven většímu riziku slábnutí imunity, může úředníkům v oblasti veřejného zdraví pomoci přizpůsobit očkovací režimy pro jednotlivce s nejnižší hladinou protilátek. To se neomezuje na prioritu při přeočkování, ale také zahrnuje individuální schéma očkování nebo použití vakcíny na bázi adenoviru místo vakcíny mRNA. Nedávno USA povolily přeočkování všem dospělým starším 18 let, kteří dostali druhé očkování nejméně před 6 měsíci. Na předtiskovém serveru medRxiv byla publikována studie, která říká, že „pokles titrů protilátek během 3–6 měsíců po druhé dávce vakcíny BNT162b2 závisí na pohlaví, přičemž věk a kouření jsou rizikovými faktory pro nižší titry protilátek po 6 měsících.“

Studie zahrnovala 365 očkovaných zdravotnických pracovníků z nemocnice v prefektuře Tochigi, z toho 250 žen a 115 mužů, střední věk byl 44 let, sestry a lékaři tvořili 56,2 %. Výzkumníci měřili hladinu titru protilátek proti spike proteinu SARS-CoV-2 po 6 měsících od očkování. Střední titr protilátek v kohortě byl přibližně 539 U/ml.

 

Kouření jako rizikový faktor pro nižší hladiny protilátek

Starší dospělí měli významně nižší hladiny titru protilátek, přičemž téměř polovina z nich byla u lidí ve věku mezi 20 a 30 lety. To ukazuje, že titry protilátek klesaly více se zvyšujícím se věkem (od 20 do 70+ let). Výzkumníci data upravili, protože vnější proměnné (jako je hypertenze) mohly ovlivnit výsledky související s věkem. Po opětovné analýze bylo pouze kouření významně korelováno s nižšími titry protilátek.

„Pokud jde o kouření, věkově upravený medián titrů Ab byl -97 (-277 až 184) a 56 (-182 až 342) u kuřáků a nekuřáků,“ vysvětlili vědci.

 

Pohlaví jako rizikový faktor slábnoucí imunity

Titry protilátek proti SARS-CoV-2 klesaly střední rychlostí -29,4 %. Zatímco věk neovlivnil rychlost poklesu, pohlaví ano: ženy zaznamenaly o 6,5 % rychlejší tempo poklesu než muži. Střední míra změny titru protilátek byla u žen 31,6 %, naproti tomu muži vykazovali míru změny -25,1 %. Výzkumníci znovu analyzovali data, aby viděli hladiny protilátek 3 a 6 měsíců po očkování mezi muži a ženami, kteří kouřili, oproti těm, co nekouřili. Mezi muži a ženami, kteří kouřili, nebyl žádný rozdíl. Mezi pohlavími kuřáků a nekuřáků však byly značné rozdíly. Konečně byla pozorována pozitivní korelace mezi hladinami titru protilátek po 6 měsících a rychlostí poklesu. Po 6 měsících byli lidé, kteří měli nejnižší hladiny titru protilátek, spojeni s větší rychlostí změny titru protilátek. Ačkoli vědci poznamenávají, že slábnoucí imunitu mohly ovlivnit také individuální rozdíly, které studie nezohlednily.

 

 

Omezení studie

Všichni účastníci byli z jediné národní nemocnice v Japonsku, což vyvolává otázku zobecnitelnosti pro zbytek Japonska i pro svět. Výzkumný tým chtěl pouze zobrazit imunitu vyvolanou vakcínou, takže vyloučil účastníky s protilátkami proti nukleokapsidovým proteinům, protože předpokládal, že tito lidé mají imunitu vytvořenou po zotavení se z infekce. Někteří vyloučení pacienti však nevykazovali žádný případ slábnoucí imunity proti spike proteinu, ale byli negativní na protilátkovou ochranu proti nukleokapsidovým proteinům SARS-CoV-2. Existuje malá možnost, že 5 účastníků, kteří vykazovali 80 % zvýšení titrů protilátek proti spike proteinu (ale ne proti nukleokapsidovým proteinům), mohlo být v té době infikováno covid-19. Protože však neexistovaly žádné konkrétní důkazy nebo potvrzený test na covid-19, těchto 5 účastníků nebylo z konečné analýzy vyloučeno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *