Úmrtnost na covid-19 na pomezí komorbidit a věku, pohlaví a rasové demografie

Home Medical Úmrtnost na covid-19 na pomezí komorbidit a věku, pohlaví a rasové demografie

Nový výzkum ukazuje, že riziko úmrtnosti na covid-19 je komplikovanější než říkají předchozí studie.

Studie publikovaná v časopise Journal of Infectious Disease and Epidemiology se namísto prostého zkoumání vazeb mezi věkem a úmrtností na covid-19, nebo již existujícím stavem a úmrtností na covid-19, snažila zjistit, jak komorbidity a demografické faktory (věk, pohlaví a rasa) zkombinovat, aby ovlivnily úmrtnost na covid-19. Studie potvrdila předchozí výzkum průsečíků mezi komorbiditami, demografií a úmrtností na covid-19. Konkrétně několik studií zjistilo, že starší pacienti-muži s diabetem nebo hypertenzí mají vyšší riziko úmrtí při nákaze covid-19 než ostatní. Studie však zřejmě usilovala o doplnění těchto zjištění:

„Předchozí pozorování byla zaznamenána u velkých skupin, ale nemusí platit pro určité podskupiny pacientů. S ohledem na trvale vysoký počet případů covid-19 a úmrtí v celých USA je nezbytné, abychom identifikovali podskupiny populace s vysokým rizikem úmrtnosti na covid-19.“

Vědci se snažili zaplnit mezeru v literatuře analýzou rozdílů v riziku úmrtnosti v různých demografických skupinách, přičemž zvláštní pozornost věnovali potenciálním interakčním účinkům komorbidit. Studie zahrnovala 8324 dospělých, kteří se na jaře 2020 sami přihlásili do systému NYU Langone Health Care System a byl jim diagnostikován covid-19, z nichž 918 (11 %) nakonec na virus zemřelo. Všichni pacienti zahrnutí do studie byli symptomatičtí na covid-19 a měli pozitivní PCR test na SARS-CoV-2. Vzhledem k dříve pozorovaným rozdílům ve výsledcích týkajících se covid-19 mezi pohlavími, věkem a rasou se vědci rozhodli zaměřit se na tyto demografické údaje. Aby vědci zjistili, zda se vztah mezi komorbiditami a úmrtností liší v demografických podskupinách, vyhodnotili potenciální efekty demografických modifikací. Rozvrstvili vztah mezi komorbiditami a úmrtností podle demografických podskupin a posoudili důležitost každého interakčního účinku. Jednosměrné a vícerozměrné analýzy prováděli pomocí SAS 9.4. Univariační analýza ukázala jasnou souvislost mezi demografií a komorbiditami úmrtnosti. Z 918 zemřelých pacientů bylo 64 % mužů a 85 % bylo ve věku 60 let nebo starších. 49 % bylo bílých, 11 % bylo černých a 9 % bylo Asiatů. 88 % z 34 už existujících komorbidit (30) bylo spojeno se zvýšeným rizikem úmrtnosti, přičemž nejvyšší byla srdeční arytmie, infarkt myokardu, koagulopatie, poruchy hospodaření s tekutinou či elektrolyty, hypertenze a neurologické poruchy.  K významným trendům mezi demografickou skupinou a komorbiditou patřilo pohlaví+deprese, rasa+anémie, rasa+solidní nádor bez metastáz, věk+srdeční arytmie, věkové+neurologické poruchy, věk+ochrnutí a věkové+plicní poruchy. U všech těchto dvojic existovalo vyšší riziko úmrtnosti. Nejpozoruhodnějším výsledkem bylo, že ženy s depresí měly vyšší úmrtnost než muži s depresí a mladší pacienti s již existující srdeční arytmií, neurologickými poruchami, paralýzou nebo plicními poruchami měli vyšší riziko úmrtnosti než jejich starší protějšky. Nakonec studie zjistila, že bílí pacienti s anémií a černí pacienti se solidními nádory bez metastáz měli vyšší úmrtnost než jiné rasové skupiny s těmito komorbiditami. Tento výzkum komplikuje předchozí předpoklady v tom, kdo je nejvíce ohrožen závažným nebo smrtelným onemocněním covid-19.

„Naše analýza zdůrazňuje důležitost určitých komorbidit a jejich vliv na riziko úmrtnosti u určitých demografických skupin obecně považovaných za nízkorizikové, jako jsou ženy a mladí lidé,“ napsali výzkumníci.

Zjištění byla v souladu se souvisejícími studiemi, ale rozšířila předchozí výzkum zahrnutím rozsáhlejšího seznamu komorbidit. Výzkumníci se ponořili do dříve neprozkoumaných průsečíků mezi demografií a komorbiditami a domnívají se, že jejich zjištění vyžadují další studii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *