Rekonvalescenční plazma prý nesnižuje riziko intubace ani úmrtnosti

Home Medical Rekonvalescenční plazma prý nesnižuje riziko intubace ani úmrtnosti

Profil protilátek v krvi pacientů, kteří prodělali virus, je extrémně variabilní, což může ovlivnit léčbu plazmou.

U pacientů hospitalizovaných s covid-19, kteří byli léčeni rekonvalescentní plazmou, nebylo podle nové studie zaznamenáno snížení rizika intubace nebo smrti.

„Předpokládalo se, že krevní plazma lidí, kteří přežili covid-19, pomůže vážně nemocným, ale bohužel tomu tak není,“ řekl Donald Arnold, spoluautor studie, hematolog a profesor medicíny na kanadské McMaster University. „Varujeme proto před používáním rekonvalescentní plazmy k léčbě hospitalizovaných pacientů s covid-19, pokud to není v pečlivě sledované klinické studii.“

Výsledky studie byly publikovány v časopise Nature Medicine. Klinická studie s názvem CONCOR-1 zastavila další registraci počátkem ledna 2021 poté, co její nezávislý výbor pro monitorování bezpečnosti dat určil, že studie pravděpodobně neprokáže přínos rekonvalescentní plazmy, i kdyby bylo zařazeno více pacientů. Výzkumníci také zjistili, že u pacientů léčených rekonvalescentní plazmou došlo k významně závažnějším nežádoucím účinkům než u pacientů léčených standardní péčí. Většinou šlo o zvýšenou potřebu kyslíku a horší respirační selhání. Míra smrtelných případů se však významně nelišila od kontrolní skupiny pacientů, kteří krev nedostali. Sekundárním objevem bylo, že rekonvalescenční plazma měla vysoce variabilní obsah dárcovských protilátek kvůli vysoce variabilní imunologické odpovědi na virus. Byly pozorovány různé profily protilátek v rekonvalescentní plazmě, které měly významný dopad na to, zda u pacientů došlo k intubaci nebo smrti. Nepříznivé profily protilátek, tj. nízké titry protilátek, nefunkční protilátky nebo obojí, byly spojeny s vyšším rizikem intubace nebo smrti.

„Tato zjištění mohou vysvětlovat zjevně protichůdné výsledky mezi randomizovanými studiemi, které neprokazují žádný přínos, a pozorovacími studiemi, které ukazují lepší výsledky s produkty s vyšším titrem ve srovnání s produkty s nízkým titrem,” řekla Jeannie Callum, spoluautorka, vědecká pracovnice výzkumného ústavu Sunnybrook a profesorka na Queen’s University a University of Toronto. „Zdá se, že rekonvalescenční plazma s vysokým titrem nemusí být užitečná, ale že rekonvalescenční plazma s nízkými titry je škodlivá.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *