Podélná analýza CD4, T-lymfocytů a protilátkových odpovědí na běžné nachlazení vyvolané koronaviry

Home Medical Podélná analýza CD4, T-lymfocytů a protilátkových odpovědí na běžné nachlazení vyvolané koronaviry

Vědci nedávno odhalili, že reakce paměťových T-buněk na běžné nachlazení způsobené koronaviry stabilně přetrvávají po dlouhou dobu. Takové reakce jsou spojeny s vysokou úrovní už existující imunity proti těžkému akutnímu respiračnímu syndromu SARS-CoV-2. Studie je dostupná na předtiskovém serveru bioRxiv.

Koronaviry běžného nachlazení jsou endemické viry z rodin alfa a beta koronavirů. Tyto viry jsou rozšířené po celém světě a způsobují mírné respirační infekce. Fylogeneticky jsou tyto viry příbuzné letálním koronavirům, včetně SARS-CoV, SARS-CoV-2 a MERS-CoV. Protilátky vytvořené proti koronavirům běžného nachlazení se u lidí široce vyskytují. Pokud jde o buněčnou imunitu, studie naznačují, že reakce T-buněk vyvinuté proti koronavirům běžného nachlazení do určité míry zkříženě reagují se SARS-CoV-2. Přítomnost již existujících paměťových T-buněk specifických pro SARS-CoV-2 u jedinců dosud neinfikovaných SARS-CoV-2 dále odůvodňuje pozorovanou zkříženou reaktivitu. Stabilita a trvanlivost reakcí T-buněk specifických pro koronavirus běžného nachlazení v lidské populaci jsou však nejisté. V současné studii vědci podélně analyzovali panel prepandemických vzorků shromážděných v letech 2016-2019, aby určili reakce protilátek a T-buněk vyvinutých proti koronavirům běžného nachlazení a dalším respiračním virům (virus chřipky, respirační syncyciální virus a rhinoviry).

 

Reakce paměťových T-buněk na koronaviry způsobující běžné nachlazení

Analýza krevních vzorků odebraných podélně od 32 účastníků odhalila ve většině vzorků silnou odpověď CD4+ T-buněk proti koronavirům běžného nachlazení. Odpověď T-buněk primárně korespondovala s centrální pamětí a efektorovými paměťovými T-buňkami. Četnost odpovědi T-buněk proti koronavirům běžného nachlazení byla srovnatelná s četností pozorovanou u jiných testovaných virů. Další analýza odhalila, že reakce CD4+ T-buněk vyvinuté proti koronavirům běžného nachlazení a dalším testovaným virům zůstávají stabilní po dlouhou dobu. Vzorec fluktuace v reakci T-buněk specifických na koronavirus běžného nachlazení v průběhu času byl nižší než ten, který byl pozorován u viru chřipky. Důvodem může být vyšší frekvence sezónních infekcí chřipky a každoroční programy očkování. Ve studii byly analyzovány 2 markery, jmenovitě HLA-DR a CD38, aby se určila nedávná aktivace virově specifických CD4+ T-buněk. Zjištění odhalila, že procento HLA-DR+ a CD38+ T-buněk proti viru chřipky je vyšší než u koronavirů běžného nachlazení. Tato zjištění naznačují, že frekvence expozice koronavirům běžného nachlazení je relativně nižší než u chřipkového viru. Analýza vzorů odezvy T-lymfocytů specifických pro koronavirus běžného nachlazení v každém roce odběru vzorků odhalila, že reakce nesouvisí s žádnou nedávnou infekcí nebo častými každoročními reinfekcemi.

 

Protilátkové reakce na koronaviry běžného nachlazení

Vzorky plazmy odebrané od účastníků byly analyzovány na protilátky specifické pro spike receptor-vazebnou doménu (RBD) u koronaviru způsobujícího běžné nachlazení. Zjištění odhalila vysoce stabilní a trvalou protilátkovou odpověď na koronaviry běžného nachlazení u všech účastníků. Vysoká stabilita protilátkové odpovědi dále ukazuje, že účastníci nebyli během období studie často vystaveni koronavirům běžného nachlazení.

 

Vliv specifické reakce T-buněk na již existující imunitu proti SARS-CoV-2

Celogenomové sekvenační analýzy ukázaly vysokou úroveň sekvenční podobnosti mezi koronaviry běžného nachlazení a SARS-CoV-2. Analýza provedená v současné studii odhalila významnou souvislost mezi reaktivitou paměťových T-buněk specifickou pro koronavirus nachlazení a už existující paměťovou reaktivitou specifickou pro SARS-CoV-2. Naproti tomu neexistovala žádná souvislost mezi vysokou reaktivitou protilátek na koronaviry běžného nachlazení a vysokou preexistující reaktivitou T-buněk na SARS-CoV-2. Celkově vzato tato zjištění naznačují, že přítomnost zkříženě reaktivní reakce T-lymfocytů na SARS-CoV-2 lze předvídat z vysoké úrovně reakce T-lymfocytů specifické pro koronavirus běžného nachlazení, ale nikoli z reakcí protilátek.

Studie ukazuje, že protilátkové a paměťové T-lymfocytární reakce vyvinuté proti běžnému nachlazení koronaviry jsou rozšířené, stabilní a trvalé. Vysoká paměťová odpověď T-buněk na koronaviry běžného nachlazení je spojena s vysokou už existující imunitou proti SARS-CoV-2.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *