Dlouhodobě působící protilátka AZD7442 od AstraZeneca snižuje riziko závažného nebo smrtelného covidu-19

Home Léky na Covid 19 Dlouhodobě působící protilátka AZD7442 od AstraZeneca snižuje riziko závažného nebo smrtelného covidu-19

V nedávné 3. fázi studie TACKLE se ukázalo, že směs protilátek AZD7442 významně snížila riziko rozvoje závažného onemocnění covid-19 nebo úmrtí, a to i u vysoce rizikových populací.

Kombinace dlouhodobě působících protilátek (LAAB) označovaná AZD7442 od společnosti AstraZeneca dosáhla významného snížení závažného onemocnění covid-19 nebo úmrtí, říká nedávno zveřejněné prohlášení. Po obdržení pozitivních výsledků na vysoké úrovni z 3. fáze studie TACKLE zabývající se léčbou covid-19 společnost AstraZeneca prohlásila AZD7442 za jedinou kombinaci LAAB pro profylaxi a léčbu covidu-19.

Mene Pangalos, výkonný viceprezident výzkumu a vývoje biofarmaceutik ve společnosti AstraZeneca, řekl: „Tyto důležité výsledky pro AZD7442, naši kombinaci protilátek s dlouhodobým účinkem, přispívají k rostoucímu množství důkazů o použitnosti této terapie jak v prevenci, tak při léčbě covidu-19. Včasný zásah naší protilátkou může významně snížit progresi do závažného onemocnění s trvalou ochranou po dobu delší než 6 měsíců.“

V primárním koncovém bodě studie snížila AZD7442 riziko závažného onemocnění covid-19 nebo úmrtí (z jakékoli příčiny) o 50 % ve srovnání s placebem. Během této randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické studie byla účastníkům podána jedna dávka 600 mg AZD7442 intramuskulární injekcí. Účastníky studie bylo 903 ambulantních pacientů, kteří měli symptomy 7 dní nebo méně. Je pozoruhodné, že 90 % účastníků zařazených do 3. fáze studie TACKLE bylo vystaveno vysokému riziku rozvoje závažného onemocnění covid-19, včetně osob s komorbiditami. Studie zaznamenala 18 příhod ve skupině s AZD7442 (18/407) a 37 ve skupině s placebem (37/415). V analýze ambulantních pacientů, kteří byli léčeni do 5 dnů od začátku příznaků, snížila AZD7442 riziko těžkého nebo smrtelného onemocnění covid-19 o 67 % ve srovnání s placebem, přičemž 9 příhod bylo ve skupině s AZD7442 (9/253) a 27 ve skupině s placebem (27/251).

AZD7442 je kombinace tixagevimabu (AZD8895) a cilgavimabu (AZD1061), který pochází z b-buněk darovaných pacienty, kteří se uzdravili z covid-19. AstraZeneca uvedla, že AZD7442 byla obecně dobře snášena.

Společnost AstraZeneca již dříve podala žádost o povolení pro nouzové použití (EUA) pro AZD7442 s odvoláním na škody způsobené pandemií covid-19. Podle Hugha Montgomeryho, profesora intenzivní medicíny na University College London a hlavního výzkumníka TACKLEs pokračujícími případy závažných infekcí covid-19 po celém světě existuje značná potřeba nových léčebných prostředků, jako je AZD7442, které lze použít k ochraně zranitelných populací před nákazou covidem-19, a také může pomoci zabránit progresi do závažného onemocnění.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *