Co můžeme očekávat od chřipky v době covidu

Home Medical Co můžeme očekávat od chřipky v době covidu

Zde nabízíme několik pohledů na nadcházející chřipkovou sezónu 2021–2022, obavy z „twindemie“, a také řešení sezónních i pandemických virů současně.

Chřipková sezóna 2020–2021 jakoby ani nebyla. Ve skutečnosti obávaná twindemie, souběh chřipky a covid-19, v minulé sezóně nikdy nenastala.  Co tedy můžeme říci o chřipkové sezóně 2021–2022 po tak neobvyklém předchozím roce spolu se všemi dalšími překvapeními souvisejícími s covid-19?

Chřipková sezóna obvykle probíhá v zimních měsících jak na jižní, tak na severní polokouli. V USA chřipková sezóna vrcholí v lednu a únoru, zatímco na jižní polokouli to bývá červen až srpen. V sezóně 2020 byla aktivita chřipky na celém světě zanedbatelná (jak uvádí WHO FluNet, kde jsou data poskytnutá národními středisky pro chřipku, ve skutečnosti byly na mezisezónní úrovni) od začátku roku 2020 (začátku pandemie covid). Přesný důvod atypické chřipky je obtížné definovat a je pravděpodobně multifaktoriální kvůli strategiím zmírňování souvisejícím s covid-19 (včetně univerzálního nošení roušek, společenského odstupu, množství lidí pracujících z domova a výrazně omezeného mezinárodní cestování) a alespoň naznačila možnost „virové interference“ mezi viry SARS-COV-2 a chřipky. Jak již bylo v minulosti zvykem, CDC a WHO pokračují v průběžném monitorování aktivity chřipky a svá zjištění zveřejňují v týdenních zprávách. Podle nejnovější zprávy zůstává celosvětová aktivita chřipky velmi nízká s <10 % pozitivitě testovanými vzorky. Také na jižní polokouli zůstává aktivita chřipky na mezisezónní úrovni, přičemž většina případů chřipky, které byly celosvětově detekovány, je chřipka B. V současné době je hlášena aktivita chřipky v jihovýchodní Asii, ale stále zůstává na nízkých úrovních.

Během chřipkové sezóny 2020–2021 regulační agentury včetně WHO a místních ministerstev podporovaly nebo vyžadovaly nepřetržité sledování chřipky spolu s testováním na SARS-COV-2, takže lze očekávat, že USA obnoví dohled, jakmile vstoupí do období tradičního chřipkového období. V loňském roce například ministerstvo zdravotnictví státu New York požadovalo testování na chřipku i na covid-19 u všech pacientů hospitalizovaných pro respirační virové onemocnění. Přestože zatím nebyla vydána žádná podobná nařízení, bylo by obezřetné, kdyby podobné testování probíhalo i letos.

Co tedy můžeme očekávat od chřipkové sezóny 2021–2022? K dnešnímu dni má Austrálie a jižní polokoule, kde už začala chřipková sezóna, minimální nebo nominální počet případů chřipky, což ztěžuje předpověď sezony na severní polokouli. Zejména v letošním roce existují vážné obavy z vážné chřipkové sezóny v důsledku snížení imunity populace proti chřipce vlivem absence chřipkové sezóny vloni. Zdá se, že také dochází k únavě, pokud jde o nošení roušek a společenský odstup, a k uvolnění některých pravidel. To je obzvláště znepokojivé, jak ukazuje vzestup dalších sezónních a endemických respiračních virů, jako je RSV a parainfluenza, zejména proto, že tyto viry kolují ve značném množství i přes nošení roušek a společenský odstup kvůli pokračující  pandemie covid-19. Kromě komunitního oběhu respiračních virů se letošní schéma rovněž liší od dříve pozorované a známé sezónnosti. Celosvětově došlo v některých regionech k významnému nárůstu závažných akutních respiračních onemocnění (SARI): RSV v Jižní Americe a RSV, parainfluenzy a rhinoviru v USA.

Co můžeme dělat a jak se můžeme připravit? Odpovědí je z velké části vakcína. Stejně jako v předchozích letech je k dispozici řada možností očkování, včetně inaktivované chřipkové vakcíny jak na bázi vajec, tak buněčných kultur, vakcíny s adjuvans, rekombinantní vakcíny proti chřipce a intranazální formule. Všechny vakcíny proti chřipce jsou nyní čtyřmocné. Pro osoby ≥ 65 let je k dispozici vakcína s vysokými dávkami a pro děti, které nikdy nebyly očkovány proti chřipce, se doporučují 2 dávky.  Očkování proti chřipce je teď důležitější než kdy jindy. Nedávno publikovaná studie naznačuje, že vzhledem k nefarmakologickým intervencím pandemie covid je populace náchylnější k virovým onemocněním, takže včasné a široce využívané očkování (včetně očkování dětí) je důležité pro zmenšování počtu náchylné populace. Je možné mít chřipku a covid současně, a přestože není jasné, jak často k tomu dochází, možnost „twindemie“ zůstává vážným problémem. Vakcíny proti chřipce a covidu lze podávat současně, což je skvělá zpráva pro osoby, které ještě nedostaly vakcínu proti covid-19, nebo pro ty, kteří teď dostanou třetí dávku. Jak jsme poznali, očkování a nefarmakologické strategie zmírňování jsou našimi nejlepšími nástroji prevence a ochrany před chřipkou i covidem.

 

Jak jeden americký zdravotní systém řeší nadcházející sezónu chřipky

Montefiore Health System se sídlem v New Yorku se připravuje na nadcházející chřipkovou sezónu tím, že má plán očkování zaměstnanců, pacientů a své komunity. Kvůli obavám z twindemie kolujícího viru SARS-COV-2 a chřipkových virů je očkování proti chřipce ještě důležitější než kdy dříve. Stejně jako v předchozích letech bude Montefiore nabízet očkování proti chřipce všem pacientům a spolupracovníkům za účelem ochrany komunity v Bronxu, kde má své hlavní sídlo. Letos jsou všechny očkovací látky proti chřipce čtyřmocné a jsou k dispozici v řadě formulí, včetně bezvaječné formule pro osoby s vážnou alergií na vajíčka a vysokodávkových očkovacích látek pro osoby starší 65 let. Kromě toho lze podat očkovací látky proti chřipce a covidu ve stejnou dobu a všechna místa, která očkují proti proti covidu, budou moci podávat také vakcíny proti chřipce. U osob zotavujících se z covidu doporučuje CDC odložit očkování proti chřipce, dokud nebude možné přerušit izolaci. Pouze lidé, kteří v minulosti prodělali závažnou reakci na očkování proti chřipce, a někteří lidé s anamnézou Guillain-Barreova syndromu, by měli s lékařem probrat složení vakcíny proti chřipce a bezpečnost očkování. Montefiore doporučuje, aby všechny osoby  nadále používaly roušku v souladu s pandemickými opatřeními, a tak aby kromě chřipky a covidu chránili sebe i své okolí také před dalšími kolujícími respiračními viry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *