Remdesivir snižuje úmrtnost u hospitalizovaných pacientů s covid-19

Home Léky na Covid 19 Remdesivir snižuje úmrtnost u hospitalizovaných pacientů s covid-19

Zjištění studie podporují použití léčby v začátcích onemocnění covid-19 u hospitalizovaných pacientů.

Léčba remdesivirem (RDV) u pacientů hospitalizovaných s covid-19 se vyvíjí dál. Injekční terapie získala v květnu 2020 povolení pro nouzové použití (EUA) od FDA, což pomohlo nemocnicím, které léčebný prostředek nutně potřebovaly. Téměř před rokem ji úřad FDA schválil pro dospělé a děti od 12 let, u nichž byla nutná hospitalizace. Od té doby bylo provedeno několik studií o terapii, které se vrátily s různými výsledky. Nejnovější studie zkoumající hospitalizované pacienty s covid-19, načasování terapie a závažnost onemocnění přitom hrály roli ve snižování úmrtnosti. V nové velké studii, představené prakticky na konferenci IDWeek 2021, zaznamenali pacienti hospitalizovaní s covid-19, kteří nebyli na kyslíku ani na nízkoprůtokovém kyslíku a byli léčeni remdesivirem, významné snížení úmrtnosti oproti těm pacientům, kteří nebyli na kyslíku nebo nízkotokovém kyslíku ani nebyli léčeni remdesivirem.

S využitím databáze Premier Healthcare výzkumníci porovnávali přežití hospitalizovaných dospělých pacientů s covid-19, kteří mezi srpnem a listopadem 2020 nebyli na mechanické ventilaci a kteří byli buď léčeni RDV do 2 dnů od hospitalizace, a těch, kteří RDV nedostali.

 „Úmrtnost u pacientů s RDV byla 9,6 % a 13,8% ve 14. a ve 28. den,” uvedli výzkumníci. „Oproti tomu u pacientů bez RDV byla úmrtnost 14 % a 17,3 % ve 14. a ve 28. den.”

Kromě toho došlo k určitému snížení úmrtnosti u pacientů s vysokoprůtokovým kyslíkem.

„Snížení úmrtnosti bylo pozorováno také u pacientů s vysokoprůtokovým O2, a to 14. den, ale ne už ve 28. den,“ napsali výzkumníci. „Tato data podporují použití RDV v časném průběhu covid-19 u hospitalizovaných pacientů.”  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *