Protizánětlivá léčba může chránit před zánětem vyvolaným covid-19

Home Léky na Covid 19 Protizánětlivá léčba může chránit před zánětem vyvolaným covid-19

Nedávná studie provedená výzkumníky z nemocnice Mount Sinai a lékařské fakulty Mount Sinai v New Yorku zjistila, že široce dostupná a levná terapie zaměřená na zánětlivé geny snižuje morbiditu a mortalitu u myší infikovaných virem SARS-CoV-2. Výsledky studie byly publikovány v časopise Cell.

Terapie zvaná Topotekan (TPT) inhibovala expresi zánětlivých genů v plicích myší až 4 dny po infekci.

 „Zatím v předklinických modelech SARS-CoV-2 neexistují žádné terapie – antivirové, protilátkové ani plazmové – které by prokázaly snížení zátěže chorobou způsobenou virem SARS-CoV-2, když jsou podávány po více než jednom dni následujícím po infekci,“ uvedl Ivan Marazzi, hlavní autor studie. „To je obrovský problém, protože lidé, kteří mají vážný covid-19 a jsou hospitalizováni, často začnou mít příznaky až mnoho dní po infekci.“

Pro tuto studii výzkumníci rozšířili předchozí práci, kterou provedli a zjistili, že inhibice aktivace zánětlivých genů může pomoci zabránit úmrtí zvířat na virové a bakteriální infekce. Tým zjistil, že mnoho protizánětlivých terapií nebylo tak účinných jako TPT, protože se zaměřují pouze na jediný zánětlivý mediátor, jako je IL6 nebo IL1.

 „Faktem je, že mnoho zánětlivých genů a signálních drah je během infekce virem SARS-CoV-2 dysregulováno,“ uvedla hlavní autorka studie Jessica Sook Yuin Ho. „Ukázali jsme, že inhibitory TOP1 jsou schopny široce nebo systémově tlumit expresi zánětlivých genů na zvířecích modelech bez ohledu na gen nebo aktivační cestu. “

Tým plánuje budoucí výzkum s cílem vyhodnotit bezpečnost a účinnost léčby lidí s covid-19 pomocí TPT na různých místech po celém světě, včetně Indie a Singapuru.

 „Zjištění z naší práce naznačují, že opětovné použití inhibitoru TOP1 by mohlo být cennou globální strategií pro léčbu závažných případů covid-19,“ řekl Marazzi. „Obzvláště atraktivní je skutečnost, že TPT je již schválen FDA a že jeho deriváty jsou levné a generické formulace existují po celém světě. Díky tomu jsou tyto léky snadno dostupné, a to i k okamžitému použití v rozvojových i rozvinutých zemích po celém světě.“

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *