Časné třídenní podávání remdesiviru snižuje hospitalizaci a úmrtí o 87 %

Home Léky na Covid 19 Časné třídenní podávání remdesiviru snižuje hospitalizaci a úmrtí o 87 %

Autor studie nejnovějších zjištění hovoří o tom, co nová data znamenají pro použití antivirotik ke snížení zátěže covid-19.

Třídenní režim intravenózního (IV) podávání antivirové terapie remdesivirem (Veklury) poskytl po 28 dnech 87 % snížení rizika hospitalizace nebo úmrtí související s covidem-19 oproti placebu, uvádějí nejnovější data představená na konferenci IDWeek 2021. Představil je autor studie Joshua A. Hill MD, odborný asistent z Centra výzkumu rakoviny při Washingtonské univerzitě. Zjištění pocházející z 3. fáze (randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované), přičemž poskytla nový pohled na jednu z prvních prozkoumaných terapií těžkého onemocnění covidem-19. Terapie je také první, která v letošním roce získala úplné schválení žádosti o biologickou licenci (BLA) od amerického úřadu FDA.

Dr. Hill a kolegové se snažili porovnat třídenní režim remdesiviru (doplňovaný ke standardní péči) s placebem a standardní péčí u nehospitalizovaných pacientů s covidem-19, u nichž se předpokládá, že jsou vystaveni vysokému riziku viru. Celkem 562 pacientů bylo randomizováno v poměru 1:1 buď k IV podání remdesiviru (n=279; 200 mg 1. den, poté 100 mg 2. a 3. den), nebo placeba (n=283).

Výzkumníci hledali primární koncový bod účinnosti kombinované hospitalizace s covidem-19 nebo úmrtí ze všech příčin do 28. dne a primární koncový bod bezpečnosti pro podíl pacientů s nežádoucími událostmi pocházejícími z léčby. Tým kontroloval základní stratifikační faktory při použití Coxových modelů proporcionálních rizik k interpretaci komparativní účinnosti terapie.

Třetí fáze studie byla předčasně ukončena z „administrativních důvodů ve světle vyvíjející se pandemie“. Většina (52 %) pacientů byli muži; 44 % bylo hispánského/latino původu a 30 % bylo starších 60 let. Mezi běžné komorbidity u vysoce rizikových pacientů s covid-19 patřil diabetes (62 %), obezita (56 %) a hypertenze (48 %). Remdesivir byl spojen s 87 % snížením kombinované hospitalizace s covid-19 nebo úmrtí ze všech příčin do 28. dne oproti placebu (HR, 0,13; 95 % CI, 0,03-0,59; P=0,008). Antivirotikum bylo také spojeno s 81 % snížením rizika návštěv lékaře spojených s covid-19 nebo úmrtí ze všech příčin do 28. dne oproti placebu (HR, 0,19; 95 % CI, 0,07 – 0,56; P=0,002). Výzkumníci nepozorovali do 28. dne žádné úmrtí pacientů v obou léčebných skupinách. Nežádoucí účinky vyplývající z léčby byly podobné v léčebných skupinách, přičemž u pacientů léčených remdesivirem se nejčastěji vyskytovala nauzea (11 %), bolest hlavy (6 %) a průjem (4 %). V rozhovoru během konference IDWeek 2021 mluvil dr. Hill o dalších podrobnostech týkajících se zjištění a o tom, jak ovlivňují současnou klinickou interpretaci a užitečnost remdesiviru proti covid-19.

„Viděli jsme různé výsledky v datech týkajících se podávání remdesiviru při hospitalizaci, ale ve skutečnosti je klíčovým prvkem (který podle mě vyplývá z dat) dřívější zahájení antivirové terapie, které je spojené s lepší účinností a výsledky, což tato studie jen rozšiřuje. Nyní zasahujeme léčbu dříve, než kdy dříve, do 7 dnů od nástupu symptomů, takže teď skutečně vidíme silný účinek.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *