Antivirová léčiva, která jsou schválena nebo hodnocena pro léčbu covid-19

Home Léky na Covid 19 Antivirová léčiva, která jsou schválena nebo hodnocena pro léčbu covid-19

Remdesivir je jediný lék schválený FDA na léčbu covid-19. „Panel pokynů pro léčbu covid-19“ („Panel“) nabízí doporučení pro použití antivirových léků na léčbu covid-19 na základě dostupných údajů. Stejně jako při léčbě jakékoli nemoci, i zde rozhodnutí o léčbě nakonec závisí na pacientovi a na jeho poskytovateli zdravotní péče.

 

Remdesivir

Chlorochin nebo hydroxychlorochin s nebo bez azithromycinu

  • Panel nedoporučuje použití chlorochinu či hydroxychlorochinu s nebo bez azithromycinu na léčbu covid-19 u hospitalizovaných pacientů         
  • u nehospitalizovaných pacientů Panel nedoporučuje použití chlorochinu či hydroxychlorochinu s nebo bez azithromycinu na léčbu covid-19 s výjimkou klinického testování         
  • Panel nedoporučuje použití vysokých dávek chlorochinu (600 mg 2x denně po dobu 10 dní) na léčbu covid-19   

Lopinavir/Ritonavir a další inhibitory proteázy HIV

  • Panel nedoporučuje použití lopinaviru/ritonaviru a dalších inhibitorů proteázy HIV na léčbu covid-19 u hospitalizovaných pacientů         
  • Panel nedoporučuje použití lopinaviru/ritonaviru a dalších inhibitorů proteázy HIV na léčbu covid-19 u nehospitalizovaných pacientů    

 

Ivermectin/Ivermektin

Panel nemá dostatečná data, aby mohl doporučit nebo nedoporučit použití ivermectinu na léčbu covid-19. Jsou zapotřebí výsledky adekvátně výkonných, dobře vytvořených i provedených klinických studií, aby bylo možné poskytnout konkrétnější vedení založené na důkazech o roli ivermektinu při léčbě covid-19

 

Antivirová terapie

Protože replikace těžkého akutního respiračního syndromu koronaviru 2 (SARS-CoV-2) vede k mnoha klinickým projevům covid-19, jsou pro léčbu covid-19 zkoumány antivirové terapie. Tyto léky inhibují vstup viru (prostřednictvím receptoru 2 [ACE2] konvertujícího angiotensin a transmembránové serinové proteázy 2 [TMPRSS2]), fúze virové membrány a endocytózy nebo aktivity proteázy podobné SARS-CoV-2 3-chymotrypsinu (3CL pro) a RNA-dependentní RNA polymerázy. Virová replikace může být obzvláště aktivní v rané fázi léčby covid-19, proto antivirová léčba může mít největší dopad před progresí onemocnění do hyperzánětlivého stavu, který může charakterizovat pozdější stádia onemocnění, včetně kritického. Z tohoto důvodu je nutné porozumět úloze antivirových léků při léčbě mírných, středních, těžkých a kritických onemocnění, aby se optimalizovala léčba lidí s covid-19

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *