Archives

Home Articles posted by Admin (Page 3)
Medical Vakcíny

Studie se zabývá účinností očkování proti variantě omikron ve vysoce rizikovém prostředí

Varianta omikron je v současnosti dominantní cirkulující kmen viru SARS-CoV-2, původce covid-19. WHO klasifikovala variantu omikron jako variantu zájmu/obav (VOC) [...]

Vakcíny

Inhalační vakcína proti covid-19 začíná být testována na lidech

Aerosolová platforma slibuje širší ochranu proti SARS-CoV-2 a v současnosti je testována jako booster. Tým vědců z McMaster University v [...]

Medical

Byly zjištěny první případy koinfekce variantami delta a omikron

V nedávné studii zveřejněné na předtiskovém serveru medRxiv výzkumníci odhalili koinfekci variantami delta a omikron těžkého akutního respiračního syndromu coronavirus [...]

Medical

Variace nukleokapsidu G215C SARS-CoV-2 může vysvětlit závažnost varianty delta

Nový předtisk ukazuje, že nukleokapsidový protein SARS-CoV-2 má podle všeho jedinečné vlastnosti, které viru umožňují stát se infekčnějším v přítomnosti [...]

Medical

Pacienti hospitalizovaní s covid-19 jsou vystaveni vyššímu riziku poklesu neurokognitivních funkcí

Neuropsychologický průzkum a kognitivní screening, který provedli vědci z americké Mayo Clinic, nedávno odhalily vysokou míru kognitivních poruch, samohlášených ambulantními [...]

Medicine

Domácí monitorování založené na AI během pandemie covid-19

V nedávné studii zveřejněné na předtiskovém serveru medRxiv provedl interdisciplinární tým výzkumníků otevřenou prospektivní pilotní analýzu proveditelnosti prostřednictvím platform [...]

Medical

Souvislost mezi infekcí SARS-CoV-2 a několika klíčovými respiračními a nerespiračními komplikacemi

V nedávné studii zveřejněné mezi předtisky na The Lancet vědci hodnotili intenzitu spojení mezi infekcí SARS-CoV-2 a rizikem různých respiračních [...]

Medical

Horečka je dominantním příznakem u dětí infikovaných variantami alfa a delta

Ve výzkumném článku uveřejněném na předtiskovém serveru Research Square a zvažovaném pro zveřejnění v časopise European Journal of Pediatrics vědci [...]

Medical

Nový test na covid-19 dokáže určit, zda byl člověk očkován, infikován, obojí nebo ani jedno

Většinu testů na covid-19 lze rozdělit do kategorií. Testy polymerázové řetězové reakce (PCR) identifikují virový genetický materiál odebraný z nasofaryngeálních [...]

Medical

Studie porovnává neutralizační potenciál protilátek proti dvěma variantám omikron

Nová studie zveřejněná na předtiskovém serveru medRxiv zkoumá, zda jsou varianty omikronu BA.1 a BA.2 srovnatelné, pokud jde o jejich [...]

1 2 3 4 5 14