Rapid Test Testsealabs®

Home Antigenní testy Rapid Test Testsealabs®
Rapid Test Testsealabs®

Membránový test Rapid Test Testsealabs® je určen k profesionálnímu testování koronaviru. Jedná se o vysoce kvalitní membránový imunochromatografický  test pro detekci protilátek IgG a IgM v krvi pacienta. Systém testů Testsealabs® pomůže rychle identifikovat infikované pacienty, stejně jako pacienty, kteří tuto nemoc již prodělali.

Rapid Test Testsealabs® je imunochromatografický test, který detekuje přítomnost protilátek IgG a IgM proti SARS-COV-2, což je virus způsobující nemoc COVID-19, také známý jako koronavirus.

Systém kazetových testů Testsealabs® pomůže rychle identifikovat infikované pacienty a snížit zátěž pro klinickou diagnostiku a léčbu. Hotový je za 15 minut. Test zároveň rychle odhalí i pacienty, kteří už nemoc prodělali a získali vůči koronaviru imunitu.

Rychlý test se provádí pomocí malého vzorku krve, který se obvykle získává z malého vpichu s lancetou v prstu. Následně se na detektor nalije několik kapek činidla a po 10 až 15 minutách čekání budete mít výsledky vašeho testu. Naše produkty rychlého testování Testsealabs® mají značku CE a splňují všechny nezbytné standardy kvality pro spolehlivost kvality testování.

Tento expresní test byl vytvořen jednou z předních biotechnologických laboratoří v PRC průmyslu, která se profesionálně zabývá testy zvláště nebezpečných onemocnění, včetně těch virových. Expresní kazety Testsealabs® úspěšně prošly klinickými testy.

Hlavní vlastnosti produktu: Testovací čas: 5 minut

 • Citlivost: 88,0% (95%CI*: 75,7%-95,5%)
 • Přesnost: 94% (95%CI*: 87,4%-97,8%)
 • Podmínky skladování: 4 – 30 stupňů Celsia
 • Doba použitelnosti: 12 měsíců

Testovací kazeta COVID-19 IgG/IgM je laterální průtokový chromatografický imunologický test pro kvalitativní detekci protilátek IgG a IgM proti COVID-19 ve vzorcích krve, séra nebo plasmy. Testovací kazeta COVID-19 IgG/IgM (krev/sérum/plazma) je kvalitativní imunologický test využívající membránu pro detekci protilátek IgG a IgM proti COVID-19 ve vzorcích krve, séra nebo plasmy.

Tento test se skládá ze dvou komponentu: komponentu IgG a komponentu IgM. V IgG komponentě je protilátka proti lidskému IgG označena v zóně IgG testovacího proužku. Při testování vzorek reaguje s částicemi koutovanými antigenem COVID-19 v testovací kazetě. Směs dále migruje chromatograficky vzlínáním po membráně kapilárním působením a reaguje s protilátkami proti lidským IgG v zóně IgG testovacího proužku v případě, že vzorek obsahuje protilátky IgG vůči COVID-19.

V takovém případě se v zóně IgG testovacího proužku objeví barevný proužek. Obdobně platí, že zóna IgM testovacího proužku je koutována proti lidskému IgM a v případě, že vzorek obsahuje protilátky IgM vůči COVID-19, reaguje komplex konjugát-vzorek s protilátkou proti lidskému IgM. V takovém případě se v zóně IgM testovacího proužku objeví barevný proužek. Jestliže vzorek obsahuje protilátky IgG vůči COVID-19, objeví se v zóně IgG testovacího proužku barevný proužek.

Pokud vzorek obsahuje protilátky IgM vůči COVID-19, objeví se v zóně IgM testovacího proužku barevný proužek. Jestliže vzorek neobsahuje protilátky vůči COVID-19, žádný barevný proužek se nezobrazí v žádné zóně testovacího proužku, výsledek je tedy negativní. Jako procedurální kontrola správného postupu se v zóně testovacího proužku vždy zobrazí kontrolní barevný proužek, který bude znamenat, že byl nanesen správný objem vzorku a došlo ke správnému nasáknutí membrány.

 

ČINIDLA

Test obsahuje anti-lidský IgM a anti-lidský IgG jako reaktivní činidlo, antigen COVID-19 jako detekční činidlo. V kontrolním proužku je použit mouse anti-goat IgG.

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

 1. Určeno výhradně pro profesionální diagnostiku in vitro. Nepoužívejte po uplynutí data expirace.
 2. V oblasti manipulace se vzorky nebo testovacími sadami nejezte, nepijte ani nekuřte.
 3. Pokud je sáček poškozený, test nepoužívejte.
 4. Zacházejte se všemi vzorky tak, jako by obsahovaly infekční činidla. Dodržujte zavedená bezpečnostní opatření proti mikrobiologickým rizikům během všech postupů a dodržujte standardní postupy pro správnou likvidaci vzorků.
 5. Při testování vzorků používejte ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochrana očí.
 6. Dbejte prosím na to, abyste pro testování používali vhodné množství vzorků. Příliš velká nebo příliš malá velikost vzorku může mít za následek odchylky ve výsledcích.
 7. Použitý test zlikvidujte v souladu s místními nařízeními.
 8. Vlhkost a teplota mohou výsledky nepříznivě ovlivnit.

 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

Skladujte zabalené v zataveném sáčku při pokojové teplotě anebo v chladném prostředí (4–30 °C). Test je stabilní až do data expirace, které je vytištěno na zataveném sáčku. Test musí zůstat v zataveném sáčku až do vlastního použití.

NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace. 

Ke stažení

Zde naleznete důležité dokumenty ke stažení.

E-Shop