Antigenní testy Testsealabs®

Home Antigenní testy Antigenní testy Testsealabs®
Antigen Test Testsealabs®COVID-19  je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní detekci antigenu COVID-19 ve vzorku výtěru z nosu, který pomáhá při diagnostice virové infekce.

V klinických studiích prokázal test antigenu  SARS-CoV-2 pozitivní shodu 97,6% proti RT-PCR u pacientů testovaných do 12 dnů od nástupu příznaků. Rychlost diagnostiky prémiového antigenu umožňuje poskytovateli zdravotní péče rychle ověřit infekci, zahájit příslušnou léčbu a nařídit preventivní opatření, například izolaci, která pomáhají předcházet dalšímu šíření infekce s mírou účinnosti blízkou 100 %.

Antigen Test Testsealabs®COVID-19 antigenní testovací kazeta využívá kvalitativní membránový proužek imunologického testu pro detekci antigenu COVID-19 ve vzorcích z nosohltanových výtěrů. Při testování je anti-COVID-19-N protilátka imobilizovaná v oblasti testovací zóny zařízení. Vzorek z nosohltanového výtěru je umístěn do testovací jamky a reaguje s částicemi potaženými protilátkou anti-COVID-19-N, které byly naneseny na podložku pro vzorek. Tato směs migruje chromatograficky po délce testovacího proužku a interaguje s imobilizovanou anti-COVID-19 protilátkou.

Pokud vzorek obsahuje antigen COVID-19, v testovací zóně se objeví barevný proužek označující pozitivní výsledek. Neobsahuje-li vzorek antigen COVID-19, v této zóně se neobjeví barevný proužek a jedná se tedy o negativní výsledek. Při procedurální kontrole se v oblasti kontrolní zóny vždy objeví barevný proužek, který znamená, že byl nanesen správný objem vzorku a došlo je správnému prosáknutí membrány.

ČINIDLA

Test obsahuje anti-COVID-19-N protilátku jako reaktivní činidlo, další anti-COVID-19-N protilátku jako detekční činidlo. V oblasti kontrolní zóny je použit Goat anti-Mouse IgG.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

  • Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte po uplynutí data expirace.
  • V oblasti manipulace se vzorky nebo testovacími sadami nejezte, nepijte ani nekuřte.
  • Zacházejte se všemi vzorky tak, jako by obsahovaly infekční činidla.
  • Během všech postupů dodržujte zavedená bezpečnostní opatření proti mikrobiologickým rizikům a postupujte podle standardních postupů pro správnou likvidaci vzorků.
  • Při testování vzorků noste ochranný oděv, jako jsou laboratorní pláště, jednorázové rukavice a ochrana očí.
  • Při manipulaci a likvidaci potenciálního infekčního materiálu postupujte podle standardních pokynů pro biologickou bezpečnost.
  • Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky.

SKLADOVANÍ A STABILITA

Skladujte zabalené v zataveném sáčku při pokojové teplotě nebo v teplotě 4–⁠30 °C. Test je stabilní až do data expirace, které je vytištěno na zataveném sáčku. Test musí zůstat v zataveném sáčku až do vlastního použití.

TEST NEZAMRAZUJTE. Nepoužívejte po datu expirace.

 

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ

  1. Rychlý test antigenu COVID-19 (laterální průtok) je možné aplikovat na výtěr z nosohltanu.
  2. Nevracejte tampón, určený pro výtěr z nosohltanu, do původního papírového obalu.
  3. Pro dosažení co nejpřesnějšího výsledku by se měl výtěr z nosohltanu testovat co nejdříve po odběru. Pokud okamžité testování není možné, doporučujeme pro zabezpečení co nejpřesnějšího výsledku a zabránění možné kontaminace vložit tampón, určený pro výtěr z nosohltanu do čisté nepoužité plastové zkumavky označené informacemi o pacientovi, která zajistí neporušenost vzorku a kterou je třeba uchovávat neprodyšně uzavřenou při pokojové teplotě (15–30 °C) maximálně po dobu 1 hodiny před testováním. Ujistěte se, že tampón je bezpečně uložený ve zkumavce a uzávěr je pevně uzavřený. Pokud vzorek není otestován v průběhu 1 hodiny, zlikvidujte ho. Na testování se musí odebrat nový vzorek.

Proč Antigen Testsealabs®COVID ?

Rapid Test kit Testsealabs®COVID-19  ztrácí spolehlivost od 5. do 6. dne a vyvolává falešné negativy. Z tohoto důvodu se doporučuje Antigen Test Testsealabs®COVID-19, protože zahrnuje více než 12 dnů od inkubace viru s účinností blízkou 100 %. Kromě toho je to mnohem rychlejší test (11 minut) a levnější než PCR s podobným výkonem.

Určen výhradně pro profesionální použití v lékařských zařízeních. Není určen pro sebetestování.

 

Antigen test
testovací sada

E-Shop